Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice anunță disponibilizarea pentru consultare publică a Strategiei de dezvoltare teritorială a României și a Raportului de mediu aferent Strategiei de dezvoltare teritorială a României, precum și organizarea pe data de 8 aprilie 2016, ora 11.00 a ședinței de dezbatere publică a Strategiei de dezvoltare teritorială a României și a Raportului de mediu, elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din strada Apolodor nr. 17, pe data de 8 aprilie 2016 ora 11.00, Sala de consiliu, parter.

Publicul poate formula în scris comentarii şi propuneri scrise privind Strategia de dezvoltare teritorială a României și Raportul de mediu în termen de 48 zile de la data prezentului anunț, la sediul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, București, Direcţia Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură și prin e-mail la adresele teofil.gherca@mdrap.ro și delia.popa@mdrap.ro, precum și la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr.12, Sector 5, București, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării și prin e-mail la adresele: gabriela.osiceanu@mmediu.ro și aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.

Strategia de dezvoltare teritorială a României și Raportul de mediu pot fi consultate pe site-ul instituției, secțiunea “Dezvoltare teritorială – Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR)”, pe site-ul SDTR și la sediul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Strada Apolodor nr.17, sector 1, sediul Ministerului Justiției, etaj 5, camera 17, telefon: 0372 114 518, de luni până vineri, între orele 9.00 – 14.00.

La dezbaterea publică sunt invitate autoritățile competente pentru protecția mediului și domeniul sănătății, autoritățile publice centrale și locale, precum și reprezentanții oricăror altor instituții interesate, ai societății civile și publicul larg din România. Pentru o bună organizare ședinței de dezbatere publică, vă rugăm să confirmați participarea prin e-mail, la adresa delia.popa@mdrap.ro. Pentru informaţii suplimentare persoana de contact este doamna Delia Elena POPA, manager public, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Direcția Politici și Strategii, Serviciul politici și strategii de dezvoltare durabilă, 0372 114 518, delia.popa@mdrap.ro.

Documente utile: