Astăzi, 12.04.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiectul de Ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022 și pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Evenimentul are loc în data de 13.04.2023, ora 10.00, în regim fizic (la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, b-dul. Libertății, nr. 16, parter, Sala Albastră) și în regim de teleconferință/online.

Paragraf descriptiv - Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, în sensul instituirii unor norme care detaliază procesul de implementare și finanțare, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, denumit în continuare program, a proiectelor din categoria sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamente, precum și racorduri la sistemul național de transport gaze naturale, în scopul clarificării anumitor elemente esențiale în derularea proiectelor și a programului, care privesc părțile implicate în finanțarea obiectivelor de investiții, rolul concesionarului, modalitatea de finanțare a obiectivului de către fiecare parte (stat, prin MDLPA, UAT-beneficiar al programului și concesionar), documentele ce trebuie depuse de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanțare, aplicabilitatea unor acte normative din domeniul gazelor naturale și serviciilor comunitare de utilități publice pentru proiectele ce pot fi finanțate prin program, corectarea unor erori/omisiuni în anexele la Normele metodologice, care generează confuzie în completarea acestora de către beneficiari sau care conțin date imprecise din punct de vedere tehnic sau necorelate cu legislația în materia gazelor naturale etc. De asemenea, prin proiect sunt instituite anumite norme de sine stătătoare, care privesc derularea programului și care vizează proiectele preluate în program în temeiul OUG nr. 40/2022, precum și o normă tranzitorie referitoare la intrarea în vigoare a prevederilor ordinului.

Ordinea de zi a evenimentului:

 • Deschiderea evenimentului (anunțarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanților instituției, a procedurii și a regulilor de desfășurare a evenimentului);
 • Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală de către cei interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Închiderea întâlnirii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților, după ce vor fi finalizate înscrierile.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: gabriela.dragan@mdlpa.ro sau la numărul de telefon: 0372 114 552, persoană de contact Gabriela Drăgan, până în data de 12.04.2023, ora 17.00, menționând și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru organizarea dezbaterii publice.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată la linkul https://www.mdlpa.ro/pages/proiectordinmodificarecompletarenormeoug952021anghelsaligny

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 12.04.2023, ora 17.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022 și pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny””.

Menționăm că propunerile prezentate în cadrul dezbaterii publice pentru proiectul de act normativ vor fi făcute publice prin publicarea minutei acestei întâlniri, fiind parte dintr-un proces dedicat transparenței decizionale. În cazul în care nu doriți ca numele dumneavoastră să fie asociat cu aceste propuneri în cuprinsul minutei, vă rugăm precizați în cuprinsul email-ului de confirmare a participării faptul că doriți ca aceste date să fie anonime.


Minută dezbatere (publicat: 10/03/2023)

Astăzi, 28.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă.

Evenimentul are loc în data de 02.03.2023, ora 16.30, în regim de teleconferință/online.

Paragraf descriptiv - Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale Codului de procedură administrativă are ca obiect de reglementare  prezentarea concepției generale, principiile, noile orientări și principalele soluții ale reglementărilor preconizat a fi incluse în Codul de procedură administrativă. Abordarea agreată în procesul de elaborare a Codului de procedură administrativă urmează liniile directoare prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul concentrării legislației preexistente, prin reunirea reglementărilor generale în materie procedurală din domeniul administrației publice, subordonându-le unor principii comune, pe baza unei structuri unitare, și aducând, totodată, o serie de soluții legislative de fond, impuse de evoluția sistemului administrației publice și de tendințele de la nivel european.

Ordinea de zi a evenimentului:

 • Deschiderea evenimentului (anunțarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanților instituției, a procedurii și a regulilor de desfășurare a evenimentului);
 • Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală de către cei interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Închiderea întâlnirii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților, după ce vor fi finalizate înscrierile.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: dsrap@mdlpa.ro, până în data de 01.03.2023, ora 15.00, menționând și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru organizarea dezbaterii publice.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată la linkul https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgdesfiintareunitateasistentasanpetrubv

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 01.03.2023, ora 17.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă”.

Menționăm că propunerile prezentate în cadrul dezbaterii publice pentru proiectul de act normativ vor fi făcute publice prin publicarea minutei acestei întâlniri, fiind parte dintr-un proces dedicat transparenței decizionale. În cazul în care nu doriți ca numele dumneavoastră să fie asociat cu aceste propuneri în cuprinsul minutei, vă rugăm precizați în cuprinsul email-ului de confirmare a participării faptul că doriți ca aceste date să fie anonime.


Minută dezbatere (publicat: 08/02/2023)

Astăzi, 27.01.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiect de Hotărâre a Guvernului privind desființarea Unității de Asistență Medico-Psihosocială de Pneumoftiziologie Sânpetru, județul Brașov.

Evenimentul are loc în data de 01.02.2023, ora 10.00, în regim de teleconferință/online.

Paragraf descriptiv - Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului se propune desființarea Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, structură cu personalitate juridică organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov, cu sediul în Str. Meschendorfer nr. 443 A, localitatea Sânpetru, jud. Brașov. Menţionăm că propunerea de desființare a U.A.M.S.P. Sânpetru are în vedere obligativitatea asigurării pentru beneficiari a serviciilor sociale și medicale particularizate, conform prevederilor legale în vigoare, iar pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul U.A.M.S.P. Sânpetru, preluarea de către unitățile sanitare din rețeaua Consiliului Județean Brașov, iar pentru personalul tehnic, economic, administrativ angajat în cadrul U.A.M.S.P. Sânpetru, preluarea de către unități sanitare și de asistență socială din rețeaua Consiliului Județean Brașov, cu încadrarea în normativul de personal.

Ordinea de zi a evenimentului:

 • Deschiderea evenimentului (anunțarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanților instituției, a procedurii și a regulilor de desfășurare a evenimentului);
 • Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală de către cei interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Închiderea întâlnirii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților, după ce vor fi finalizate înscrierile.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, până în data de 31.01.2023, ora 16.00, menționând și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru organizarea dezbaterii publice.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată la linkul https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgdesfiintareunitateasistentasanpetrubv

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 30.01.2023, ora 17.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind desființarea Unității de Asistență Medico-Psihosocială de Pneumoftiziologie Sânpetru, județul Brașov”.

Menționăm că propunerile prezentate în cadrul dezbaterii publice pentru proiectul de act normativ vor fi făcute publice prin publicarea minutei acestei întâlniri, fiind parte dintr-un proces dedicat transparenței decizionale. În cazul în care nu doriți ca numele dumneavoastră să fie asociat cu aceste propuneri în cuprinsul minutei, vă rugăm precizați în cuprinsul email-ului de confirmare a participării faptul că doriți ca aceste date să fie anonime.