În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează miercuri, 22 septembrie 2021ora 16.00, în regim online, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: dsrap@mdlpa.ro, până miercuri, 22 septembrie 2021, ora 10.00.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectougmodificareoug572019codadministrativ


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează luni, 20 septembrie 2021ora 12.00, la sediul situat in Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare participării în limita a 20 de locuri disponibile, cu posibilitatea participării inclusiv în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică urmând a fi comunicat participanților după ce vor fi finalizate înscrierile.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: decebal.ionita@mdlpa.ro și la numărul de telefon 0372 114 552, până luni, 20 septembrie 2021, ora 10.00.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se pot transmite până luni, 20 septembrie 2021, ora 10.00, la adresa de e-mail decebal.ionita@mdlpa.ro.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectordinaprobarenormeaplicareoug952021anghelsaligny


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează luni, 23 august 2021ora 12.00, la sediul situat in Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publică având ca temă proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny".

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare și pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică urmând a fi comunicat participanților după ce vor fi finalizate înscrierile.

Confirmarea participării se face la adresele de e-mail: irina.albu@mdlpa.rodecebal.ionita@mdlpa.ro și la numărul de telefon 0372 114 552, până luni, 23 august 2021, ora 10.00.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mai pot transmite până luni, 23 august 2021, ora 10.00, la adresele de e-mail irina.albu@mdlpa.rodecebal.ionita@mdlpa.ro.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectougaprobareprogramnationalinvestitiianghelsaligny


Ca urmare a solicitării comune a Primăriei Municipiului București și Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.-CMTEB din data de 30.07.2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță amânarea dezbaterii publice referitoare la proiectul de Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administraţiei şi al ministrului finanţelor pentru aplicarea la nivelul municipiului București a prevederilor  art. 3 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, urmând ca aceasta să fie reprogramată la o dată ulterioară.

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează luni, 02 august 2021, ora 10:00, la sediul situat in Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administraţiei şi al ministrului finanţelor pentru aplicarea la nivelul municipiului București a prevederilor  art. 3 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail dscuppi@mdlpa.ro ori la numărul de telefon 0213148199, până vineri, 30 iulie 2021, ora 12:00.

Proiectul de ordin și referatul de aprobare pot fi consultate aici: https://mdlpa.ro/pages/proiectordinapliareprevederioug362006functionaresistemcentralizatalimentareenergietermica


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează joi, 6 mai 2021ora 14.00, la sediul situat in Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publică având ca tema proiectul de Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții”. Având în vedere contextul social actual, numărul locurilor în sală va fi limitat, dar MDLPA va asigura condițiile necesare pentru participarea și în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică urmând a fi comunicat participanților după ce vor fi finalizate înscrierile.

Proiectul de act normativ și referatul de aprobare pot fi consultate aici: https://www.mlpda.ro/pages/proiectordinaprobareproceduriatestareverificatoriexperticonstructii

Pentru înscrierea la dezbaterea publică, solicitanții sunt rugați să transmită o solicitare în acest sens, la adresa de e-mail andreea.uncrop@mdlpa.ro. Participanții care optează pentru participarea on-line sunt rugați să menționeze și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de MDLPA pentru organizarea dezbaterii publice.

Termenul-limită până la care pot fi transmise solicitările de participare și eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ: miercuri, 05.05.2021, ora 17:00, la adresa de e-mail andreea.uncrop@mdlpa.ro


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 27 aprilie 2021ora 12.00, la sediul situat in Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publică având ca tema proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail augustina.stan@mdlpa.ro, până luni, 26 aprilie 2021, ora 17.00.

Menționăm faptul ca propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mai pot transmite pana luni, 26 aprilie 2021, ora 15.00, la adresa de e-mail augustina.stan@mdlpa.ro.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://mlpda.ro/pages/proiectougmodificarelegea350amenajareteritoriuurbanism


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 23 martie 2021ora 10.00, la sediul situat in Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), o dezbatere publică având ca tema proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a Guvernului pentru aprobarea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail ana.georgescu@mlpda.ro, până luni, 22 martie 2021, ora 16.00.

Menționam faptul ca propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mai pot transmite pana luni, 22 martie 2021, ora 15.00, la adresa de e-mail ana.georgescu@mlpda.ro.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://mlpda.ro/pages/proiectougaprobareprogramnationalconsolidarecladiririscseismicridicat

Având în vedere contextul actual cauzat de pandemia COVID -19, vă comunicăm faptul că, la întâlnirea organizată de către MDLPA în temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, ce are ca obiect dezbaterea publică a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, puteți participa și online, accesând următorul link: https://mlpda.webex.com/mlpda/j.php?MTID=m3c20632192aec66ceb0fce446570aea0


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  și Administrației organizează marți, 12 ianuarie 2021, ora 14.00,  în sistem on-line, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate la adresa de internet: https://www.mlpda.ro/pages/proiectougmodificarecompletareoug572019codadministrativ.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail dsrap@mdrap.ro, până luni, 11 ianuarie 2021, ora 17.00.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mai pot transmite până luni, 11 ianuarie 2021, ora 17.00, la adresa de e-mail dsrap@mdrap.ro.


Arhivă 2020