În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 10 mai 2022, ora 13.00, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii.

Dezbaterea publică va avea loc în regim online, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților.

Confirmarea participării se face la adresele de e-mail: georgiana.toth@mdlpa.ro și alina.huzui@mdlpa.ro până luni, 9 mai 2022, ora 15.00.

Persoanele interesate sunt rugate să menționeze adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru organizarea dezbaterii publice.

Termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare și eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ este luni, 9 mai 2022, ora 15.00.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobatesnl21042022.


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 3 mai 2022, ora 10.00, o dezbatere publică având ca temă Cartea I – Despre amenajarea teritoriului și urbanism din proiectul de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, și vineri, 6 mai 2022, ora 10.00 o dezbatere publică având ca temă Cartea a II-a – Despre Construcții din proiectul de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Cele două dezbateri publice vor avea loc în regim fizic la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), precum și în regim online.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: augustina.stan@mdlpa.ro și adela.lautaru@mdlpa.ro.

Participanții sunt rugați să menționeze și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cazul în care va fi depășită limita alocată pentru participare fizică.

Termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare și eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sunt:

  • Luni, 2 mai 2022, ora 14.00 pentru participarea la dezbaterea publică privind Cartea I – Despre amenajarea teritoriului și urbanism
  • Joi, 5 mai 2022, ora 14:00 pentru participarea la dezbaterea publică privind Cartea a II-a – Despre construcții.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectlegeaprobarecodamenajareteritoriuurbanismconstructii


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 8 martie 2022, ora 16.00, în regim fizic la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), din Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl.107, sector 5, București, precum și în regim online, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: daniel.valceanu@mdlpa.ro, până marți, 8 martie 2022, ora 12.00.

Participanții care optează pentru participarea on-line sunt rugați să menționeze și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru organizarea dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobarenormecreareamenajaretraseecicloturism