În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează miercuri, 07 septembrie 2022, ora 15.00, în format online, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri de implementare a Programului Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor municipale, precum şi modificarea unor acte normative. 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: dscuppi@mdlpa.ro și cecilia.martin@mdrap.ro până miercuri, 07 septembrie 2022, ora 13.00, menționând și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru organizarea dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectougreglementaremasuriimplementarepnrr19082022

Modalitatea de desfășurare a dezbaterii publice este următoarea:

  1. Participanții, în măsura în care au confirmat participarea în prealabil și și-au exprimat intenția de a susține verbal o opinie, vor fi invitați, în ordinea luată, prin consens.
  2. Comisia de organizare, în urma deschiderii lucrărilor, va investiga participanții la dezbatere, în vederea finalizării listei de vorbitori prin înscrierea celor care doresc să își exprime punctul de vedere. După această investigare a participanților prezenți la ședința on-line, lista vorbitorilor se închide și devine finală.
  3. Fiecare vorbitor va avea o singură intervenție, cu un timp alocat de maxim 5 minute. Vorbitorii vor fi invitați să răspundă punctual întrebărilor formulate, dacă va fi cazul.
  4. Toate opiniile verbale se înregistrează, în vederea consemnării și centralizării dezbaterii publice.
  5. Vorbitorii sunt încurajați să depună opinia exprimată în scris, în format Word, la adresele de e-mail puse la dispoziție, alături de orice alte materiale pe care le consideră necesare și relevante în susținerea punctului de vedere formulat în cadrul dezbaterii publice.
  6. În urma expunerilor vorbitorilor, se va prelua o singură întrebare pentru fiecare vorbitor care își manifestă dorința, pentru clarificări și/sau detalieri. Durata unei întrebări nu depășește 1 minut. Întrebările trebuie să se refere strict la subiectul dezbaterii.
  7. Participanții la dezbaterea publică și neînscriși pe lista vorbitorilor, vor avea rolul de observatori în cadrul dezbaterii publice, neputând avea intervenții, în timpul expunerii și consemnării opiniilor vorbitorilor înscriși la cuvânt.

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează joi, 18 august 2022, ora 10.00, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Dezbaterea publică va avea loc în regim online, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților, după ce vor fi finalizate înscrierile.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: irina.albu@mdlpa.ro, telefon 0372.114.552, până la data de 18 august 2022, ora 09.00.

Persoanele interesate sunt rugate să menționeze adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru organizarea dezbaterii publice.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată la linkul: https://mdlpa.ro/pages/proiectogmodificarelegea1521998infiintareanl2022


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează miercuri, 27 iulie 2022, ora 16.00, în sediul din bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sala de Consiliu (parter), sector 5, București, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: dsrap@mdlpa.ro până marți, 26 iulie 2022, ora 17.00.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectougmodificareoug572019


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 10 mai 2022, ora 13.00, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii.

Dezbaterea publică va avea loc în regim online, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților.

Confirmarea participării se face la adresele de e-mail: georgiana.toth@mdlpa.ro și alina.huzui@mdlpa.ro până luni, 9 mai 2022, ora 15.00.

Persoanele interesate sunt rugate să menționeze adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru organizarea dezbaterii publice.

Termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare și eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ este luni, 9 mai 2022, ora 15.00.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobatesnl21042022.


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 3 mai 2022, ora 10.00, o dezbatere publică având ca temă Cartea I – Despre amenajarea teritoriului și urbanism din proiectul de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, și vineri, 6 mai 2022, ora 10.00 o dezbatere publică având ca temă Cartea a II-a – Despre Construcții din proiectul de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Cele două dezbateri publice vor avea loc în regim fizic la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, parter (Sala de Consiliu), precum și în regim online.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: augustina.stan@mdlpa.ro și adela.lautaru@mdlpa.ro.

Participanții sunt rugați să menționeze și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cazul în care va fi depășită limita alocată pentru participare fizică.

Termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare și eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sunt:

  • Luni, 2 mai 2022, ora 14.00 pentru participarea la dezbaterea publică privind Cartea I – Despre amenajarea teritoriului și urbanism
  • Joi, 5 mai 2022, ora 14:00 pentru participarea la dezbaterea publică privind Cartea a II-a – Despre construcții.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectlegeaprobarecodamenajareteritoriuurbanismconstructii


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează marți, 8 martie 2022, ora 16.00, în regim fizic la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), din Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl.107, sector 5, București, precum și în regim online, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va asigura condițiile necesare pentru participarea în regim de teleconferință, link-ul de acces alocat de platforma electronică Webex urmând a fi comunicat ulterior participanților.

Confirmarea participării se face la adresa de e-mail: daniel.valceanu@mdlpa.ro, până marți, 8 martie 2022, ora 12.00.

Participanții care optează pentru participarea on-line sunt rugați să menționeze și adresa de corespondență electronică de pe care vor accesa platforma electronică pusă la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru organizarea dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobarenormecreareamenajaretraseecicloturism