NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Cadru legislativ:

  • OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului cu modificările și completările ulterioare (Titlul II – Capitolul V);
  • Ordinul comun MDRL/MFP nr. 509/2471/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
  • Legea nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
  • Ordinul comun MDRAP/MFP nr. 1156/1697 din 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 509/2471/2009.

Scop: Sprijinirea dezvoltãrii sistemului de finanțare a locuințelor, prin intermediul bãncilor de economisire și creditare în sistem colectiv. 

Obiectiv: Crearea a noi mecanisme de finanțare a sectorului imobiliar.

Prezentarea programului: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltãrii și Administrației (MLPDA) deruleazã Programul de economisire și creditare în sistem colectiv, prin intermediul celor douã case de economii pentru domeniul locativ - Raiffeisen Banca pentru Locuințe și B.C.R. Banca pentru Locuințe. La începutul fiecãrui an, cele douã case de economii pentru domeniul locativ transmit MLPDA solicitarea de primă de stat pentru beneficiarii care au încheiat contracte de economisire - creditare în anul precedent. MLPDA verificã solicitãrile anuale transmise de cele douã case de economii pentru domeniul locativ, elaboreazã notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare, în vederea decontãrii și urmãrește aprobarea notelor de fundamentare și a încadrãrilor plãților în bugetul aprobat cu aceastã destinație în bugetul MLPDA.

Autoritatea de implementare: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltãrii și Administrației.

Beneficiari: Persoanele fizice cu cetãțenia românã și cu domiciliul stabil în România, care încheie un contract de economisire și creditare cu una dintre cele douã case de economii.

Surse de finanțare: Conform Legii bugetului de stat anual.

Nota în atenția persoanelor care au încheiat contracte de economisire – creditare cu BCR Banca pentru Locuințe SA și Raiffeisen Banca pentru Locuințe SA, conform OUG 99/2006 în anul 2015 au fost decontate fonduri de la bugetul de stat (în valoare de 179.775.000 lei) pentru plata primelor de stat aferente contractelor de economisire creditare încheiate cu beneficiarii, reprezentând aproximativ 82% din prima de stat aferentă anului 2014.

În perioada 20.07.2015 - 27.10.2015 auditorii Curții de Conturi au efectuat acțiuni de verificare la MLPDA cu tema „Controlul utilizării subvențiilor bugetare”, acțiune derulată în paralel și la BCR – Banca pentru Locuințe și Raiffeisen - Banca pentru Locuințe. Urmare a acțiunii de verificare, Curtea de Conturi a constatat mai multe presupuse nereguli stipulate în Raportul de control, față de care MDRAP a formulat o opinie divergentă în interpretarea prevederilor legale în vigoare, considerând că a derulat programul cu respectarea legislației aplicabilă acestuia.

Ulterior ministerul a formulat o acțiune în instanță pentru solutionarea punctelor de vedere divergente dintre MDRAP și Curtea de Conturi, acțiune care se află în prezent în curs de judecată, recursul formulat de MDRAP urmând să fie soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție. După soluționarea definitivă a acțiunii în instanță, în funcție de măsura dispusă de instanța de judecată, MDRAP va acționa în consecință, în sensul virării primelor de stat restante. Atât BCR Banca pentru Locuințe SA, cât și Raiffeisen Banca pentru Locuințe SA, au solicitat virarea primelor de stat, atât în 2016, cât și în anii următori, dar din motivele prezentate mai sus, la nivelul MDRAP s-a decis suspendarea virării primelor de stat către cele două bănci, până la soluționarea definitivă a acâiunii în instanță.

De asemenea, trebuie menționat faptul că, sub rezerva soluționării favorabile a acțiunii în instanță, primele de stat nevirate de MDRAP către cele două banci, până la data cand se încheie relațiile contractuale ale clienților cu băncile respective, și care se cuvin clienților, vor fi transferate imediat ce vor fi recepționate de bănci, în ultimele conturi curente indicate de către clienți.

În ceea ce privește prevederile Legii nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, acestea nu se aplică retroactiv, ci doar viitoarelor contracte de economisire-creditare. Pentru contractele vechi, aflate în derulare, băncile pentru locuințe vor trata primele de stat pe baza vechii legislații.”