ANUNȚ privind organizarea unui examen de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri, gradele profesionale I și II

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță organizarea unui examen de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri, gradele profesionale I și II, sâmbătă, 09.10.2021.

Până la data de 24.09.2021 pot fi depuse la Registratura Ministerului din Strada Apolodor, Numărul 17, Latura Nord, Sectorul 5, 050706, Municipiul București sau electronic, pe adresa de corespondență inscrieri.atestari@mdlpa.ro, solicitările de înscriere pentru susținerea examenului de atestare tehnico-profesională în gradele profesionale I și II însoțite de documentele necesare, prevăzute la art. 15 din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri aprobat prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2237/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile depuse ulterior datei de 24.09.2021 vor fi analizate în cadrul unei sesiunii ulterioare.

SOLICITANȚII SUNT RUGAȚI SĂ URMĂREASCĂ NOUTĂȚILE ȘI INSTRUCȚIUNILE SANITARE POSTATE PERIODIC ÎN CADRUL RUBRICII ATESTĂRI TEHNICO-PROFESIONALE  - Sesiune auditori energetici pentru clădiri octombrie 2021.


În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9, 10 și 12 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este autoritatea competentă pentru profesiile reglementate de auditor energetic pentru clădiri, verificator de proiecte și expert tehnic.

Sesiune atestare tehnico-profesională auditori energetici pentru clădiri, octombrie 2021
Registre publice
Anunțuri
Legislație
Documente necesare
Bibliografie și subiecte
Informații privind semnătura electronică
Protecția datelor cu caracter personal
Protocol de colaborare pe linia furnizării de date
Arhivă sesiuni atestare