MDLPA anunță eliberarea documentelor de atestare tehnico-profesională specialiștilor care au fost declarați admiși în profesiile de verificator de proiecte/expert tehnic în urma Sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021 și publică instrucțiunile privind confecționarea ștampilelor în acord cu prevederile Ordinului MDLPA nr.345/2022 publicat în Monitorul Oficial al României nr.238, Partea I din 10 martie 2022.


Numărul record de peste 1000 de candidați participanți, numărul foarte mare de fișe de examinare predate, anvergura teritorială și noul sistem de examinare au determinat anumite întârzieri administrative în analiza și soluționarea contestațiilor. De aceea suntem nevoiți să decalăm calendarul publicat anterior. Eliberarea documentelor de atestare tehnico-profesională va fi demarată, în termenul prevăzut la art.36 alin.(2) din Procedură, pentru toți specialiștii atestați, indiferent de profesia reglementată și de domeniul de atestare tehnico-profesională (până în data de 02.03.2022).

În urma încheierii Sesiunii de atestare tehnico-profesională 2021 vor avea drept de practică încă 704 specialiști, 65 de experți tehnici și 639 de verificatori de proiecte, în condițiile în care numărul acestora, până în prezent, era de 921 de experți tehnici și de 2126 de verificatori de proiecte.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Începând cu data de 10.02.2022, specialiștii care au promovat examenul de atestare tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, gradele profesionale I și II, organizat de MDLPA în data de 20 noiembrie 2021, pot solicita eliberarea documentelor care confirmă dreptul de practică: certificatele de atestare tehnico-profesională, legitimațiile aferente și adeverințele pentru obținerea ștampilelor.

Documentele de atestare tehnico-profesională pot fi ridicate de titular sub semnătură sau de către reprezentantul acestuia în baza unei împuterniciri speciale autentificate la notariat/ împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul (pot fi împuternicite și persoane juridice care oferă servicii de curierat), în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica documentele de la autoritatea competentă (Strada Apolodor, Numărul 17, Sectorul 5, Municipiul București- clădirea administrativă a Ministerului Justiției).

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/ consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Informații privind eliberarea documentelor de atestare tehnico-profesională titularilor care au promovat examenele în Sesiunea de atestare tehnico-profesională 2021 (verificatori de proiecte și experți tehnici) vor fi publicate în curând.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați reprezentanții compartimentului de specialitate: +40-372 114 589/+40-372 114 573.


În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9, 10 și 12 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este autoritatea competentă pentru profesiile reglementate de auditor energetic pentru clădiri, verificator de proiecte și expert tehnic.

Sesiune atestare tehnico-profesională verificator de proiecte și experți tehnici 2021
Sesiune atestare tehnico-profesională auditori energetici pentru clădiri, octombrie 2021
Registre publice
Anunțuri
Legislație
Documente necesare
Bibliografie și subiecte
Informații privind semnătura electronică
Protecția datelor cu caracter personal
Protocol de colaborare pe linia furnizării de date
Arhivă sesiuni atestare