Atlasul a fost conceput ca un instrument de analizã contextualã a realitãtilor teritoriale românesti în scopul asistãrii deciziilor politice si administrative. « Contextual » înseamnã în acest caz integrarea fiecãrui aspect analizat (de exemplu investitiile strãine) în cadrul dinamicilor generale ale teritoriului (dinamica demograficã, reteaua de asezãri, mediul economic, starea sistemului de transport…). Se eliminã astfel o bunã parte din subiectivismul deciziilor luate pe baza unor analize simple, sectoriale. Utilizatorul poate decide singur care sunt elementele pe care trebuie sã le ia în seamã atunci când doreste sã contextualizeze un anumit fenomen. Pentru a-si îndeplini obiectivul, Atlasul propune douã serii de hãrti complementare:

a) Hãrtile analitice, în general realizate prin analize univariate, care au menirea de a prezenta expresia spatialã a unui fenomen la un moment dat (de ex. repartitia patronatului feminin) sau evolutia unui indicator pe o duratã determinatã (de exemplu repartitia valorilor medii ale natalitãtii între 2001 si 2006). În unele cazuri, o serie redusã de hãrti pe aceeasi temã poate expune o scurtã evolutie a dinamicii valorilor medii ale unui anumit indicator (de exemplu evolutia valorilor bilantului natural al populatiei între 1990-1994, 1995-2000 si 2001-2006). Utilizarea statisticii multivariate sau a modelelor cantitative completeazã în unele cazuri seriile de hãrti analitice cu unele mai complexe (de exemplu „Tipurile de spatii rurale” sau „Intensitatea polarizãrii urbane a teritoriului”).

Hãrtile analitice sunt grupate pe capitole (Integrare europeanã, Diviziuni administrative, Populatie, Asezãri, Economie, etc.), care pot fi accesate pe stânga paginii, si subcapitole (Agriculturã, Industrie, Servicii comerciale), care pot fi accesate prin butoanele situate în partea de sus a paginii deschise prin accesarea unui anumit capitol.

La accesarea unui nou capitol se deschide automat o fereastrã continând un text ce are drept scop facilitarea interpretãrii hãrtilor din capitolul respectiv. Utilizatorul poate închide fereastra, fãrã ca acest lucru sã afecteze în vreun fel vizualizarea hãrtilor. Utilizarea textului, prin intermediul hyperlink-urilor, poate însã usura analizele transversale.

b) Hãrtile dinamice, oferã utilizatorului posibilitatea observãrii evolutiei spatiale pe termen lung a unui fenomen anume (de exemplu variatia valorilor soldului migrator între 1966 si 2006 sau difuzia întreprinderilor cu capital strãin între 1991 si 2004). Realizate din an în an, aceste serii permit sesizarea tendintelor spatiale ale proceselor si fenomenelor socio-economice si calibrarea deciziilor de amenajare a teritoriului. Vizualizarea lor este posibilã cu ajutorul unui program integrat, care oferã utilizatorului posibilitatea de a alege viteza de derulare, de a derula hãrtile automat sau manual sau de a reveni la o hartã anterioarã celei vizualizate la un moment dat.

Hãrtile dinamice sunt grupate în aceleasi capitole ca si hãrtile analitice; accesarea unui capitol deschide direct lista hãrtilor disponibile pentru primul subcapitol din capitolul accesat.