ANUNȚ ELIBERARE CERTIFICATE DE ATESTARE ȘI LEGITIMAȚII AFERENTE ACESTORA PENTRU CANDIDAȚII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE ATESTARE CA AUDITORI ENERGETICI DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2019

Începând cu data de 28.02.2020 candidații care au promovat examenul de atestare ca auditori energetici din data de 16 decembrie 2019 se pot prezenta în zilele lucrătoare, între orele 11-12, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Corpul de clădire al Ministerului Justiției – parter, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, pentru eliberarea certificatelor de atestare, a legitimațiilor aferente acestora, precum și a adeverințelor pentru confecționarea ștampilelor.

Eliberarea documentelor se face personal, pe baza actului de identitate în termen de valabilitate.


Certificatele de performanţă energetică împreună cu anexele aferente se vor transmite electronic la adresa de e-mail (limita maximă a fișierelor atașate este 10 MB): birou.atestari@mlpda.ro în termen de maximum 30 de zile de la întocmirea acestora.