Pe data de 13 iunie 2012 a fost aprobat Memorandumul privind aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene în perioada 2014 - 2020. Documentul a fost initiat de catre Ministerul Afacerilor Europene, institutia cu rol coordonator a procesului de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014 – 2020.

Memorandum-ul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborarii documentelor de programare nationale pentru perioada 2014 - 2020.

Structura parteneriala la nivel national aprobata prin memorandum este urmatoarea:

Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP) si 12 Comitete Consultative organizate ca sectiuni ale CIAP din care:

10 comitete tematice (CCT)

 • Transporturi
 • Mediu si schimbari climatice
 • Competitivitate si eficienta energetica
 • Comunicatii si tehnologia informationala
 • Educatie
 • Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale
 • Servicii de sanatate
 • Turism, cultura si patrimoniul cultural
 • Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit
 • Administratie si buna guvernanta

2 Comitete Consultative reprezentative pentru dezvoltare regionala si coeziune teritoriala

 • Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala (CCDR)
 • Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala (CCCT)

Scopul principal al comitetelor consultative este de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial si regional, pe baza documentelor realizate în cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente

Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala (CCCT), este unul dintre cele 12 comitete consultative care formeaza cadrul partenerial national. Comitetul este coordonat, în parteneriat, de catre Ministerul Afacerilor Europene si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, minister responsabil cu politica de dezvoltare teritoriala în România, care asigura si secretariatul comitetului.

Misiunea CCCT

 

(1) asigura consultarile, în plen si în grupuri de lucru, privind elementele cu impact asupra coeziunii teritoriale, interventiile care vizeaza dimensiunea urbana a viitoarei politici de coeziune, strategiile macroregionale ale UE, inclusiv Strategia UE pentru Regiunea Dunarii, interventiile referitoare la obiectivul Uniunii Europene privind Cooperarea Teritoriala Europeana si privind documentele necesare fundamentarii dimensiunii teritoriale din Acordul de Parteneriat si din documentele de programare;
(2) analiza coerenta la nivel teritorial a interventiilor propuse de comitetele consultative si de a formula catre CIAP propuneri privind abordarile teritoriale integrate, respectiv propuneri pentru investitii teritoriale integrate, interventii privind dezvoltarea urbana si dezvoltarea locala conduss de comunitate.

Grupuri de lucru (GL)

În cadrul CCCT se vor constitui urmatoarele 5 grupuri de lucru:

 • Cadrul strategic de dezvoltare teritoriala a României;
 • Dimensiunea urbana;
 • Instrumente de dezvoltare teritoriala, monitorizare si impact territorial;
 • Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (GL SUERD) si alte strategii macroregionale;
 • Cooperarea teritoriala europeans.

Denumirea grupurilor de lucru este posibil sa fie modificata ca urmare a discutiilor în cadul CCCT si a celorlate comitete consultative.