I. Cadrul de reglementare

 • Legea nr. 62/2011 - Dialogul Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMDRAPFE nr. 5887/2017 privind înființarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDRAPFE, modificat de OMDRAP nr. 5168/2018
 • Regulamentul privind funcționarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDLPA, adoptat în ședința CDS din data de 21 decembrie 2017.

II. Scopul Comisiei de Dialog Social

Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ și vizează, în principal:

 • consultarea partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative ale ministerului, cu caracter economico-social;
 • asigurarea unor relații de parteneriat social între administrație, patronate și sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care aparțin domeniului de activitate al MDLPA.

III. Coordonarea activității Comisiei    

Președinția Comisiei de Dialog Social este asigurată de Subsecretarul de Stat, care coordonează activitatea dialogului social.
În lipsa președintelui Comisiei de Dialog Social, conducerea acesteia este asigurată de unul dintre reprezentanții ministerului, membru al comisiei, desemnat de preșdintele Comisiei, în funcție de proiectele de acte normative înscrise pe Ordinea de zi a șdinței.

IV. Organizarea Comisiei

Activitatea de secretariat a Comisiei de Dialog Social a MDLPA este asigurată de Serviciul Dialog Social și Relația cu Structurile Asociative din cadrul Direcției Generale Juridice, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene.

V. Componența CDS-MDLPA

Membri:

A. Reprezentanții următoarelor structuri din MDLPA:

 1. Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură;
 2. Direcția Generală Administrație Publică;
 3. Direcția Generală Programul Operațional Regional;
 4. Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă;
 5. Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană;
 6. Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane și Administrativ;
 7. Direcția Generală Achiziții;
 8. Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene;
 9. Direcția Integrare, Bună Guvernare și Politici Publice;
 10. Serviciul Situații de Urgență și Informații Clasificate;
 11. Serviciul Comunicare;
 12. Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 13. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
 14. Inspectoratul de Stat în Construcții;
 15. Agenția Națională pentru Locuințe;
 16. Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
 17. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 18. Institutul Național de Administrație.

Prezența va fi solicitată în funcție de tematica înscrisă pe ordinea de zi a ședinței.

B.  Reprezentanții desemnați ai următoarelor confederații patronale:

 1. Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR;
 2. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – CNIPMMR;
 3. Confederația Patronală CONCORDIA;
 4. Patronatul Național Român - PNR;
 5. Confederația Națională a Patronatului Român - CNPR;
 6. Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România CONPIROM.

C.  Reprezentanții desemnați ai următoarelor confederații sindicale:

 1. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - CNSLR- FRĂȚIA;
 2. Blocul Național Sindical – BN;
 3. Confederația Națională Sindicală ,,Cartel ALFA” – CNS ,,Cartel ALFA”;
 4. Confederația Sindicatelor Democratice din România - CSDR;
 5. Confederația Sindicală Națională MERIDIAN – CSN MERIDIAN.

La ședințele Comisiei pot fi invitați reprezentanți ai:

a) structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale,

 1. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România - UNCJR;
 2. Asociația Municipiilor din România - AMR;
 3. Asociația Orașlor din România - AOR;
 4. Asociația Comunelor din România - ACoR.

b) Ministerului Munci și Justiției Sociale.

c) În funcție de tematica înscrisă pe ordinea de zi a șdințelor CDS, preșdintele acesteia stabilește participarea reprezentanților și ai altor instituții/organizații neguvernamentale.

În funcție de tematica înscrisă pe ordinea de zi a șdințelor CDS, preșdintele acesteia stabilește participarea reprezentanților și ai altor instituții / organizații neguvernamentale.


Contact:
Secretariatul CDS-MDLPA - Serviciul de Dialog Social și Relația cu Structurile Asociative
Tel. 021.314.96.55; 021.319.20.89
Fax. 021.319.86.82
E-mail: dorin.ciomag@mdlpa.ro; cdssaapl@gmail.com