Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective reglementează dialogul social în cadrul autorităților și instituțiilor publice, prin participarea funcționarilor publici în comisiile paritare, precum și prin încheierea acordurilor colective.

Actul administrativ de constituire a comisiei paritare