Misiunea CCCT este de a fundamenta dimensiunea teritoriala a Acordului de Parteneriat.

În îndeplinirea misiunii sale CCCT:

a) asigura consultarile în plen si pe grupuri de lucru privind:

  • elementele cu impact asupra coeziunii teritoriale;
  • interventiile care vizeaza dimensiunea urbana a viitoarei politici de coeziune;
  • strategiile macroregionale ale UE, inclusiv Strategia UE pentru regiunea Dunarii, interventiile referitoare la obiectivul UE privind Cooperarea Teritoriala Europeana, documentele necesare fundamentarii dimensiunii teritoriale din Acordul de Parteneriat si din documentele de programare, dupa caz.  

b) analizeaza coerenta la nivel teritorial a interventiilor propuse de comitetele consultative;

c) formuleaza catre celelalte CCT-uri s CCDR propuneri de abordare privind noile instrumente propuse de Comisia Europeana: propuneri privind abordarile teritoriale integrate, respectiv propuneri pentru investitii teritoriale integrate, interventii privind dezvoltarea urbana si dezvoltarea locala conduss de comunitate si alte instrumente de dezvoltare teritoriala;

d) elaboreaza si transmite catre celelalte comitete consultative documente cadru care contin elemente care trebuie avute în vedere din punct de vedere teritorial în activitatea lor.

CCCT produce propriile analize si analizeaza propunerile formulate în cadrul celorlate comitete consultative pentru a asigura coerenta la nivel teritorial, propuneri transmise prin secretariatul CIAP.

Organizare si functionare CCCT 

Reuniuni CCCT

  • Prima reuniune CCCT, 9 august 2012
  • A doua reuniune CCCT, 20 noiembrie 2012
  • A treia reuniune CCCT, 18 iulie 2013
  • A patra reuniune CCCT, 18 decembrie 2013