Conferința de final a proiectului
“Dezvoltarea de instrumente și modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013”,
21 noiembrie 2014, Hotel Athénée Palace Hilton Bucuresti, Sala Le Diplomate

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a derulat proiectul “Dezvoltarea de instrumente și modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013” al cărui scop a fost acela de a îmbunătăți procesul de planificare teritorială la nivel național prin realizarea de studii sectoriale, dezvoltarea cadrului de planificare, stabilirea unor mecanisme noi de planificare, monitorizare și implementare.

Un rezultat important al proiectului este Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR), prin care sunt stabilite viziunea de dezvoltare a teritoriului național în anul 2035, obiectivele generale și specifice de dezvoltare, măsurile teritoriale, acțiunile și proiectele precum și măsurile privind implementarea și monitorizarea strategiei. Alte rezultate relevante ale proiectului constau in 25 de studii tematice (demografie, dezvoltare economică, protecția mediului, comunicații și infrastructura de transport, cultură și patrimoniu etc.), 13 rapoarte de analize statistice tematice (mediu, transporturi, dezvoltare rurală, incluziune/excluziune socială, accesul populației la servicii de interes general, resurse naturale, potențial energetic etc.), baza de date teritoriale, cu peste 200 de tabele cuprinzând indicatori din diferite domenii la nivel de UAT. Toate aceste rezultate creează o bază de cunoaștere și informații care pot veni în sprijinul formulării și fundamentarii politicilor si actiunilor publice.

În contextul finalizării activităților în cadrul proiectului, adresăm invitația pentru participarea a 1-2 reprezentanți ai instituției la Conferința de final a proiectului “Dezvoltarea de instrumente și modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013” care va avea loc pe data de 21 noiembrie 2014, la Hotel Athénée Palace Hilton București, Sala Le Diplomate.

Unul dintre obiectivele principale ale evenimentului va viza prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului precum și valorificarea acestor rezultate în scopul sustenabilității activităților proiectului. O atenție specială în cadrul evenimentului va fi acordată dezbaterii proiectului Strategiei de dezvoltare teritorială a României. În acest sens, în a doua parte a evenimentului, specialiști din mediul academic, de consultanță și mediul administrativ vor fi invitați să prezinte principalele concluzii rezultate în urma analizei calitative a documentului strategic care să ofere un cadru de dezbatere și stimulare a contibuțiilor participanților la imbunătățirea strategiei.

Agenda

Prezentări