CONFERINȚA “STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI - SPRIJIN PENTRU CORELAREA ACȚIUNILOR DE DEZVOLTARE LA NIVEL TERITORIAL”, 29 OCTOMBRIE 2014, BUCUREȘTI, HOTEL CAPITAL PLAZA, SALA ION MINCU 1&2

Scop și obiective

Conferința a avut scopul de a informa și dezbate cu actorii relevanți versiunea preliminară a Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

Obiectivele conferinței

  • prezentarea etapelor principale ale procesului de elaborare a SDTR (metodologie). Prezentarea proiectului „Dezvoltarea de instrumente și modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013” finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică;
  • prezentarea proiectului de strategie: situația actuală a dezvoltării teritoriului național, viziunea de dezvoltare a României pentru orizontul de timp 2035, obiectivele, măsurile, acțiunile și proiectele teritoriale, sistemul de implementare și monitorizare a strategiei.
  • prezentarea principalelor etape ale procesului de consultare publică și a calendarului de consultare.
  • dezbaterea cu actorii relevanți a proiectului strategiei;
  • în vederea susținerii procesului de consultare a actorilor relevanți va fi elaborat un Document de consultare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României care va reprezenta o bază de dezbatere în cadrul evenimentelor de consultare care vor avea loc la nivel național și regional. Documentul va avea în vedere prezentarea succintă a strategiei, lansarea spre dezbatere a principalelor elemente ale strategiei și colectarea punctelor de vedere ale actorilor relevanți.

Prezentări susținute în cadrul conferinței