Prezentarea programelor de constructii de locuinte derulate de ministerul dezvoltarii regionale si Turismului

Strategia Guvernului în domeniul constructiei de locuinte urmãreste îmbunãtãtirea conditiilor de viatã, prin asigurarea accesului la o locuintã decentã a cetãtenilor României, prin dezvoltarea programelor de constructii locuinte sociale sau a celor care au caracter social, în vederea ajutorãrii categoriilor de persoane cu venituri modeste, în special a tinerilor, în acest mod realizându-se stabilitatea tinerilor specialisti.

Se are în vedere si necesitatea asigurãrii de locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate. Pe baza unei metodologii proprii, a fost avansatã o propunere de definitie a vulnerabilitãtii din punct de vedere al locuirii, care urmeazã sã capete aspect legal, precum si o aplicatie informaticã de evidentã si raportare a situatiei persoanelor fãrã adãpost, în vederea fundamentãrii programelor de locuinte sociale.

Programele Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei în acest domeniu sunt prezentate in subsectiunile de mai jos.