Informații site ANL

Cadru legislativ:

  • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările ulterioare
  • Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare

Scop: Construirea de locuințe proprietate personalã cu finanțare din credite ipotecare și realizarea unui fond locativ în proprietate privatã.

Obiective: Continuarea lucrãrilor de execuție la obiectivele de investiții începute în anii anteriori și promovarea de investiții noi și începerea lucrãrilor de execuție pentru acestea.

Prezentarea programului: În cadrul acestui program s-a urmãrit dezvoltarea de noi proiecte conform noilor prevederi legale, fãrã ca Agenția Naționalã pentru Locuințe sã mai fie avantajatã de asigurarea de surse de finanțare de la bugetul de stat pentru subvenții, permițând astfel crearea oricãrui tip de parteneriat în dezvoltarea de noi ansambluri rezidențiale.

Creditul ipotecar este acordat de instituții financiare agreate de Agenția Naționalã pentru Locuințe. Creditul ipotecar este garantat prin ipoteci pe teren și construcțiile ridicate pe acesta ulterior constituirii ipotecii în limita unei valori stabilite a acestora și pe mãsura utilizãrii creditului. Pânã la rambursarea integralã a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrãinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Pentru construcția de locuințe suma creditului va fi pusã la dispoziția beneficiarului de credit în mod eșalonat, plata fãcându-se direct cãtre constructor. Împrumutatul are obligația sã încheie un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toatã durata creditului ipotecar. Cuantumul creditului care se acordã este condiționat de posibilitãțile de rambursare ale beneficiarului. Acordarea creditelor ipotecare pentru construcția de locuințe este condiționatã de posibilitatea beneficiarului de a acoperi în avans, din surse proprii, diferența dintre costul integral al locuinței și cuantumul creditului care se poate acorda.

Pentru construcția de locuințe, Agenția Naționalã pentru Locuințe își constituie un portofoliu de terenuri prin solicitarea și preluarea acestora, conform legii, din patrimoniul public al statului sau al unitãților administrativ - teritoriale. În paralel cu verificarea solvabilitãții financiare a solicitanților care au optat pentru construcția de locuințe proprietate personalã prin ANL, agenția organizeazã și desfãsoarã achiziția proiectãrii și execuției lucrãrilor și obține autorizația de construire. Dupã adjudecarea licitațiilor de achiziție a proiectãrii și a execuției lucrãrilor, odatã cu încheierea contractului între ANL și antreprenorul general, beneficiarii de credit pentru construcția de locuințe prin ANL sunt solicitați sã se prezinte pentru încheierea și semnarea: unui contract de mandatare a ANL pentru a-i reprezenta în derularea contractelor de construire a locuințe; contractului de construire a locuinței; contractului de creditare Construirea locuințelor, recepționarea acestora și predarea cãtre beneficiari este urmãritã și realizatã de ANL, împreunã cu beneficiarii locuințelor, conform clauzelor și împuternicirilor înscrise în contractul de mandat.

Autoritatea de implementare: Agenția Nationalã pentru Locuinte

Beneficiari: Beneficiarii de credite ipotecare

Surse de finanțare: Din surse proprii ale beneficiarilor și credite ipotecare acordate de bãncile agreate de Agenția Naționalã pentru Locuințe.