Coeziune teritorială


Conform deciziei Comitetului Minștrilor din cadrul Consiliului Europei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrațiie Publice a organizat la București, în perioada 2-4 noiembrie 2017, cea de-a XVII-a sesiune a Conferinței Europene a Miniștrilor Responsabili pentru Amenajarea Teritoriului (CEMAT). Prin acest demers s-a asigurat continuarea unui proces de cooperare pan-european în domeniul planificării spațiale mai lung de 45 de ani, contribuind esențial la continuarea cooperării formalizate interguvernamentale la nivel european în domeniul amenajării teritoriului. Tema conferinței a tratat problematica zonelor funcționale iar în acest sens, pentru fundamentarea activităților conferinței a fost elaborat de către GeaStrategy&Consulting un studiu privind Zonele funcționale (în urma procedurii de achiziție publică). Studiul a cuprins teritoriul celor 47 de state membre ale Consiliului Europei și a abordat modul în care este definit acest concept, fiind identificate tipologii și criterii de delimitare a zonelor funcționale, exemple de bună practică și au fost formulate pricipii și recomandări structurate într-un ghid de dezvoltare pentru fiecare tipologie de zonă funcțională.

Conferința Europeană a Minștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) are ca temă problematica zonelor funcționale – capitalizarea potențialului local în cadrul politicilor de dezvoltare teritorială din cadrul Europei și reunește reprezentanții celor 47 state membre ale Consiliului Europei și reprezintă singurul cadru pan-european de cooperare în domeniul planificării spațiale și al dezvoltării teritoriale, ca platformă pentru dezbateri, schimb de experiență și bune practici, ce asigură inclusiv corelarea politicilor de dezvoltare dintre statele membre și non-membre.