Conform deciziei Comitetului Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei, Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrațiie Publice a organizat la București, în perioada 2-4 noiembrie 2017, cea de-a XVII-a sesiune a Conferinței Europene a Miniștrilor Responsabili pentru Amenajarea Teritoriului (CEMAT). Prin acest demers s-a asigurat continuarea unui proces de cooperare pan-european în domeniul planificãrii spațiale mai lung de 45 de ani, contribuind esențial la continuarea cooperãrii formalizate interguvernamentale la nivel european în domeniul amenajãrii teritoriului. Tema conferinței a tratat problematica zonelor funcționale iar în acest sens, pentru fundamentarea activitãților conferinței a fost elaborat de cãtre GeaStrategy&Consulting un studiu privind Zonele funcționale (în urma procedurii de achiziție publicã). Studiul a cuprins teritoriul celor 47 de state membre ale Consiliului Europei și a abordat modul în care este definit acest concept, fiind identificate tipologii și criterii de delimitare a zonelor funcționale, exemple de bunã practicã și au fost formulate pricipii și recomandãri structurate într-un ghid de dezvoltare pentru fiecare tipologie de zonã funcționalã.

Conferința Europeanã a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) are ca temã problematica zonelor funcționale – capitalizarea potențialului local în cadrul politicilor de dezvoltare teritorialã din cadrul Europei și reunește reprezentanții celor 47 state membre ale Consiliului Europei și reprezintã singurul cadru pan-european de cooperare în domeniul planificãrii spațiale și al dezvoltãrii teritoriale, ca platformã pentru dezbateri, schimb de experiențã și bune practici, ce asigurã inclusiv corelarea politicilor de dezvoltare dintre statele membre și non-membre.