PRIMUL APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE FINANȚATE DIN NOUL PROGRAM TRANSNAȚIONAL – DANUBE REGION PROGRAMME (PROGRAMUL PENTRU REGIUNEA DUNĂRII) - ACCESAȚI AICI

Danube Region Programme (2021-2027) (Programul pentru Regiunea Dunării)

În perioada 2021-2027, Danube Region Programme 2027 finanțează proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins, care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Denumire program: Danube Region Programme (2021-2027)

֍ Prezentare generală

Danube Region Programme (2021-2027) are patru axe prioritare dedicate proiectelor cu obiective specifice și o axă dedicată asistenței tehnice:

 • Axa Prioritară 1 – PO1 O Europă mai Inteligentă:
  (i) Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate
  (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
 • Axa prioritară 2 – PO2 O Europă mai verde, fără emisii de carbon:
  (ii) Promovarea energiei regenerabile
  (iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre, a rezilienței, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem
  (v) Promovarea accesului la apă și gestionarea durabilă a apei
  (vii) Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare
 • Axa prioritară 3 – PO4 O Europă mai social
  (i) Creșterea eficacității și incluziunii piețelor muncii și accesul la locuri de muncă de înaltă calitate prin dezvoltarea infrastructurii sociale și promovarea economiei sociale
  (ii) Îmbunătățirea accesului la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin stimularea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online
  (v) Consolidarea rolului culturii și turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială
 • Axa prioritară 4 - ISO1 O cooperare mai bună în domeniul guvernanței
  (i) Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de a implementa strategii macroregionale și strategii pentru bazinele maritime, precum și alte strategii teritoriale
 • Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD
  Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului si activităților acestora - Facilitarea implementarii programului

֍ Aria eligibila este formată din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa). 

֍ Programul are un buget total de 213.103.953 euro (fonduri FEDR, IPA și NDCI).

֍ Beneficiari eligibili

Fisa de prezentare – Danube Region Programme (2021-2027) (Programul pentru Regiunea Dunării)

֍ Apeluri de proiecte

֍ Documente:

ȘTIRI

CONTACT

La nivel de Program

Autoritatea de Management și Secretariatul Comun
Ministerul Finanțelor din Ungaria
Adresa oficială: Roosevelt Office Building, Széchenyi István tér 7-8, 1051 Budapesta (Ungaria)
Adresa poștală: József nádor tér 2-4 – 1051 Budapesta (Ungaria)
Șef Autoritatea de Management
e-mail: imre.csalagovits@interreg-danube.eu

Șef Secretariatul Comun
e-mail: simona.ene@interreg-danube.eu

La nivel național

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene
Bvd. Libertății, nr. 14, sector 5, București

Autoritatea Națională și Punctul Național de Contact:

Alina MIHALACHE
Telefon: 0372 111 318
e-mail: alina.mihalache@mdlpa.ro

Simona ARGHIRE
Telefon: 0372 111 318
e-mail: simona.arghire@mdlpa.ro

Control Prim Nivel

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Persoană de contact: Marieta ENACHE, Director
Bvd. Libertății, nr.14, București, sector 5, cod poștal 050706
Telefon:  0372 111 324
e-mail: marieta.enache@mdlpa.ro