Pe data de 6 octombrie 2011 Comisia Europeana a lansat spre dezbatere pachetul legislativ pentru viitoarea periodă de programare 2014 – 2020. Propunerile de regulamente vizează stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă în toată Europa, orientând investițiile UE către obiectivele agendei europene pentru creștere economică și locuri de muncă („Europa 2020”). Accentul pus pe un număr mai limitat de priorități de investiții în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. În prezent au loc dezbateri intense la nivelul statelor membre în vederea adoptării propunerilor până la sfarșitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generații de programe privind politica de coeziune în 2014.

Propunerile Comisiei Europene evidențiază o mai mare importanță acordată dimensiunii teritoriale și urmăresc stimularea politicilor urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidării rolului oraselor în contextul politicii de coeziune. Sunt prezentate mai jos principalele propuneri în acest sens

 • Strategii integrate de investiții, având o abordare cu caracter strategic ți holistic mai accentuat:
  Ca principiu de bază, Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) ar trebui să sprijine dezvoltarea urbană durabilă prin intermediul unor strategii integrate care abordează provocarile economice, climatice, sociale și de mediu din zonele urbane [articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. Acest principiu are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele afectate de provocări urbane specifice și, în acelasi timp, proiectele cu finanțare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi ale programelor. Statele membre UE ar trebui să caute să utilizeze Fondul social european (FSE), în sinergie cu FEDR, pentru a susține măsuri în materie de ocupare a forței de muncă, educație, incluziune socială și capacitate instituțională, concepute și puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.
 • Rezervarea finanțării pentru dezvoltarea urbană durabilă integrată:
  Cel putin 5 % din resursele FEDR alocate fiecarui stat membru vor fi investite în actiuni integrate în favoarea dezvoltarii urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul instrumentului de investitii teritoriale
  integrate (ITI) (a se vedea mai jos), iar gestionarea si punerea în aplicare a acestora vor fi delegate oraselor [a se vedea articolul 7 alineatul (2) din propunerea de regulament privind FEDR]. Forma si intensitatea delegarii gestionarii oraselor pot varia în functie de aranjamentele institutionale
  ale fiecarui stat membru. Orasele care pun în aplicare actiuni integrate în favoarea dezvoltarii urbane durabile, cu gestionare delegata, ar trebui sa fie incluse într-o lista care sa însoteasca contractele de parteneriat [articolul 7 alineatul (2)] si programul operational [articolul 87 alineatul (2) litera (c)]. Aceste liste sunt orientative si ar putea fi modificate în cursul perioadei de programare.
 • Platforma de dezvoltare urbana:
  În baza unei liste a oraselor, elaborata de statele membre în cadrul contractului de parteneriat, Comisia va stabili o platforma de dezvoltare urbana, cuprinzand 300 de orase din întreaga Europa, care va stimula un dialog la nivel european între orase si Comisie, orientat preponderent spre politica, în ceea ce priveste dezvoltarea urbana.
  Acesta nu este un instrument de finantare, ci mai degraba un mecanism destinat cresterii vizibilitatii contributiei oraselor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitarii actiunilor integrate si inovatoare pentru dezvoltarea urbana durabila, precum si valorificarii rezultatelor acestora (articolul 8 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Actiuni inovatoare în zonele urbane:
  În scopul încurajarii solutiilor noi si inovatoare în materie de dezvoltare urbana durabila, FEDR poate sprijini, la initiativa Comisiei, actiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contributia totala a FEDR. Actiunile inovatoare în mediul urban vor consta în proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative si studii aferente de interes european. Sfera acestora poate include toate obiectivele tematice si prioritatile de investitii (articolul 9 din propunerea de regulament privind FEDR).
 • Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbana la un nivel strategic:
  În baza orientarilor Cadrului strategic comun (CSC), contractele de parteneriat ar trebui sa stabileasca modalitatile de a asigura o abordare integrata a utilizarii fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabila a zonelor urbane. Programele operationale ar trebui sa stabileasca contributia la abordarea integrata
  a dezvoltarii teritoriale, inclusiv, dupa caz, o abordare integrata a dezvoltarii zonelor urbane (articolele 11, 14 si 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind fondurile CSC 2014-2020). De asemenea, este de asteptat ca aceasta abordare a dezvoltarii urbane sa fie puternic legata de abordarea integrata care pune în discutie nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de saracie sau ale grupurilor tinta cele mai expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel cum este stabilit în contractul de parteneriat si în programele operationale.
 • Instrumente îmbunatatite pentru realizarea de actiuni integrate:
  Investitiile teritoriale integrate (ITI) reprezinta un nou mod de punere în aplicare ce ofera un pachet de finantare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de interventii multidimensionale si intersectoriale. ITI este un instrument ideal pentru sustinerea actiunilor integrate în zonele urbane, întrucat acesta ofera posibilitatea combinarii finantarii în functie de diferite obiective tematice, inclusiv combinarea finantarii provenind de la acele axe prioritare si programe operationale sprijinite din FEDR, FSE si Fondul de coeziune (CF) (articolul 99 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Oportunitati sporite privind abordarea provocarilor urbane vizate de prioritatile de investitii:
  Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, contin prioritati corespunzatoare de investitii specifice zonelor urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind FEDR). Este recomandat ca orasele sa combine actiunile sprijinite în cadrul prioritatilor sectoriale de investitii specifice zonelor urbane (sa promoveze strategii pentru emisii scazute de dioxid de carbon în zonele urbane, sa îmbunatateasca mediul urban, sa promoveze mobilitatea urbana durabila, precum si incluziunea sociala prin sprijinirea regenerarii fizice si economice a zonelor urbane defavorizate) si sa le încorporeze în strategia integrata de dezvoltare urbana a orasului în vederea punerii în aplicare
  a principiului dezvoltarii urbane integrate [articolul 7 alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR]. De asemenea, acestea pot combina actiunile respective cu alte actiuni sprijinite din FSE în cadrul prioritatilor sale de investitii (enumerate la articolul 3 din propunerea de regulament privind FSE).
 • Instrumente financiare:
  Statele membre sunt încurajate sa utilizeze în mod extensiv instrumentele financiare pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile. Sfera instrumentelor financiare este extinsa si include toate obiectivele tematice si prioritatile de investitii si toate tipurile de beneficiari, proiecte si activitati (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind fondurile CSC 2014-2020).
 • Crearea de retele:
  În cadrul obiectivului de cooperare teritoriala europeana (CTE), programul de schimburi si învatare destinat oraselor va continua sa le furnizeze acestora oportunitati de creare de retele în vederea partajarii si dezvoltarii de bune practici în materie de dezvoltare urbana (articolul 2 din propunerea de regulament privind CTE).