MDLPA desfășoară o amplă activitate în domeniul codificării, armonizării și simplificării legislației privind administrația publică prin raportare la prioritățile asumate în acest sens prin Programul de Guvernare și alte documente programatice (strategii, Programul Național de Reformă – PNR).

Codul administrativ (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din data de 05.07.2019

Acest act normativ integrează legislația privind organizarea și funcționarea administrației publice centrale și locale, regimul proprietății publice și private a statutului și u.a.t-urilor, regulile aplicabile personalului din administrația publică și cadrul general de furnizare a serviciilor publice.

Mai multe informații despre Codul administrativ (OUG nr. 57/2019), precum și forma finală a acestui act normativ, publicată în Monitorul Oficial, sunt disponibile la adresa: Codul administrativ - forma finală 2019.

Codul de procedură administrativă

Proiectul Codului de procedură administrativă vizează crearea unui cadru comun de reglementare pentru procedura administrativă, de la inițiere și până la finalizare, regimul juridic aplicabil operațiunilor, actelor și contractelor administrative, transparența decizională, simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative.