Conferința de promovare a rezultatelor proiectului “Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România”

Numele proiectului: Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România
cod MySMIS 129720 / cod SIPOCA 711

Denumirea beneficiarului: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a orașelor din România, prin:

 • fundamentarea cadrului normativ, investițional și financiar;
 • schimbarea mentalității în ceea ce privește procesul de dezvoltare urbană.

De asemenea, Politica Urbană poate sta la baza fundamentării prevederilor următorului Program Operațional Regional și a reconfigurării programelor naționale de finanțare care să vizeze dezvoltarea durabilă și incluzivă a localităților urbane.

Rezultate preconizate:

 • Rezultat proiect 1 - Cadru de finanțare și de reglementare în gestionarea zonelor urbane revizuit și aprobat la nivelul MLPDA;
 • Rezultat proiect 2 - Politica urbană 2020 – 2035 și planul de acțiune aferent, elaborate și aprobate la nivelul MLPDA;
 • Rezultat proiect 3 - Grup de dialog și sprijin tehnic pentru asigurarea implementării la nivel național a acțiunilor convenite în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane a U.E.;
 • Rezultat proiect 4 - Cunoștințe îmbunătățite pentru personalul din MLPDA în domeniul Politicii Urbane.

Valoarea totală:

Bugetul aprobat este de 20.000.000 lei și este asigurat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și prin co-finanțarea MLPDA:

 • 796.772,56 lei reprezentând valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 203.227,44 lei reprezentând co-finanțarea eligibilă a beneficiarului (MLPDA).

Durata proiectului: Durata proiectului este de 24 de luni (27 septembrie 2019 – 27 septembrie 2021), COD MYSMIS 129720

Rezultatele proiectului:

Livrabile Activitatea 1:

1.1. Analiza documentelor-cadru de la nivel mondial și european cu incidență asupra dezvoltării urbane
1.2. Analiza documentelor strategice, legislative și de planificare pentru domeniile sectoriale cu incidență asupra dezvoltării urbane [livrabil / anexe]
1.3. Analiza documentelor strategice privind dezvoltarea urbană și teritorială la nivel local [livrabil / anexe]

Livrabil Activitatea 2:

2.1. Bază de date în vederea fundamentării diagnosticului Politicii Urbane 2020-2035 [livrabil / anexe]

Livrabil Activitatea 3:

3.1. Politica Urbană 2020-2035 și planul de acțiune [livrabil / anexe]

Livrabile Activitatea 4:

4.1. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Craiova 2021-2030
4.2. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Suceava 2021-2030
4.3. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Simeria 2021-2030
4.4. Strategia integrată de dezvoltare a zonei urbane Târgu Secuiesc 2021-2030

Livrabil Activitatea 5:

5.1. Grupul de dialog si sprijin tehnic pentru asigurarea implementarii la nivel național a acțiunilor convenite în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane a U.E.

Livrabile Activitatea 6:

6.1. Ghid de implementare a prevederilor Politicii urbane pentru fiecare categorie de zonă urbană identificată
6.2. Metodologie privind dezvoltarea și gestionarea serviciilor publice la nivel metropolitan / de zonă urbană funcțională
6.3. Metodologie de identificare și delimitare a zonelor urbane funcționale și a zonelor metropolitan
6.4. Metodologie privind planificarea strategică, prioritizarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții publice în zonele urbane
6.5. Ghid de implementare la nivel național a acțiunilor Agendei Urbane pentru U.E.

Livrabil Activitatea 7:

7.1. Sesiune de training în domeniul instrumentelor realizate în cadrul proiectului SIPOCA 711

Alte documente elaborate în cadrul proiectului:

 1. Ghid pentru elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană
 2. Barometrul Urban – Calitatea vieții în orașele din România

Documente strategice traduse în cadrul proiectului:

 1. Cadrul de Referință pentru Orașe Durabile – 5 dimensiuni și 30 obiective pentru o viziune europeană privind orașele de mâine
 2. Indicatori RFSC privind orașele durabile
 3. Ce este Cadru european comun de referință pentru Orașe durabile (RFSC)?
 4. Dezvoltarea durabilă a comunităților. Indicatori privind serviciile urbane și calitatea vieții_ISO 37120
 5. Principiile OECD privind politica urbană
 6. Noua Cartă de la Leipzig – puterea transformativă a orașelor spre binele comun
 7. Raport OECD - Situația globală a Politicii Urbane Naționale 2021. Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și livrarea acțiunilor în materie de climă
 8. Broșură de sinteză OECD - Situația globală a Politicii Urbane Naționale 2021. Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și livrarea acțiunilor în materie de climă

Achiziții publice

Nr. crt.

Denumire achiziție

Valoare estimată (lei cu TVA)

Valoare contract
(lei cu TVA)

Informații privind lansarea procedurilor și semnarea contractelor

1.

Acord de servicii de consultanță nerambursabile cu Banca Mondială

18.589.000

18.589.000

Acordul de servicii a fost semnat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) în 29 noiembrie 2019

2.

Achiziție publică de produse - espressoare

8.000

5.711,98

Contract nr. 66 semnat în data de 28.02.2020 cu SC DATABASE PRO SRL.

3.

Achiziție publică având ca obiect asigurarea traducerii și interpretariatului

12.000

7.960

(TVA 0)

Contract nr. 67 semnat în data de 28.02.2020 cu SC COREDD CONSULTING SRL

4.

Achiziție publică de produse – mijloace fixe – echipamente IT

57.500

54.740

Contract nr. 89 semnat în data de 30.03.2020 cu SC UNION CO SRL

5.

Achiziție publică de produse - scaune

6.500

3.451

Contract nr. 53 semnat în data de 24.02.2020 cu SC AXON STAR SERV COM SRL

6.

Achiziție publică de produse – materiale promoționale

9.100

7.025,76

Contract nr. 54 semnat în data de 26.02.2020 cu SC INTEGRAL TOP SOLUTIONS SRL

7.

Achiziție publică de produse – materiale consumabile

9.100

4.668,25

Contract nr. 77 semnat în data de 17.03.2020 semnat cu SC MEDA CONSULT SRL

8.

Achiziție de servicii pentru realizarea evaluării strategice de mediu

225.600

-

Dată estimată semnare contract (conform Cererii de finanțare): iulie 2021; achiziție anulată.

9.

Achiziție de servicii pentru organizarea unei conferințe de promovare a rezultatelor proiectului

24.100

-

Dată estimată semnare contract (conform Cererii de finanțare): septembrie 2021; achiziție anulată ca urmare a lipsei de ofertanți, conferința fiind organizată în format on-line în data de 21 septembrie 2021.

10.

Achiziție de servicii pentru organizarea unei vizite de studiu intr-un stat membru UE

78.400

-

Dată estimată semnare contract (conform Cererii de finanțare): februarie 2021; achiziție anulată, vizita fiind organizată în regim on-line.

Date de contact:
Adresa: Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706
Website: https://www.fonduri-ue.ro
https://www.poca.ro
https://www.mdlpa.ro
https://www.citadini.ro
Facebook: https://www.facebook.com/Politica.Urbana.a.Romaniei

Persoane de contact:
Liviu Tudor Băileșteanu, manager proiect (e-mail: liviu.bailesteanu@mdlpa.ro; telefon: 0372.114.525; fax: 0372.114.533)
Daniel-Gabriel Vâlceanu, asistent manager proiect (e-mail: daniel.valceanu@mdlpa.ro, tel. 0372.114.558, fax: 0372.114.533)