• Strategia Națională a Locuirii
  • Ziua Mondială a Locuirii - 3 octombrie 2022
  • Raport privind așezările informale din România - iunie 2022 (Raportul prezintă prima sinteză a datelor privind așezările informale, colectate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) cu sprijinul administrațiilor publice de la nivel local și județean. Toate cele 41 de județe și municipiul București (sectoarele 2 și 3) au transmis informațiile centralizate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Datele colectate au stat la baza fundamentării măsurilor promovate prin Strategia Națională a Locuirii pentru perioada 2022-2050 și a intervențiilor implementate prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 „Fondul local”. Pentru a sprijini astfel de demersuri atât la nivel strategic, cât și operațional, este necesar ca procesul de colectare a datelor privind așezările informale să fie continuat și îmbunătățit.)
  • Mobilitate urbană
  • Rețeaua Europeană de Cunoștințe în Urbanism (EUKN) 
  • Documente internaționale