MDLPA dezvoltă/introduce instrumente care să sprijine dezvoltarea administrației publice, atât în ceea ce privește organizarea acesteia, cât și în ceea ce privește creșterea calității serviciilor.

Platforma online Serviciile Administrației Publice Locale pentru Tine (SALT) – www.salt.gov.ro

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a implementat în perioada 2016 – 2019 proiectul “Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, cofinanțat din Fondul European Social prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. În cadrul proiectului, a fost dezvoltat un instrument informatic, respectiv platforma „Serviciile administrației locale pentru tine” (SALT).

Acest instrument informatic a fost creat să răspundă nevoilor aferente monitorizării și evaluării îndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale a standardelor de calitate și a standardelor de cost în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică, precum și a capacității administrative a acestora. Astfel, scopul platformei SALT este să contribuie la:

  • monitorizarea și evaluarea modului în care sunt furnizate serviciile publice descentralizate;
  • asigurarea datelor și informațiilor necesare stabilirii politicilor publice la nivel sectorial;
  • îmbunătățirea activității serviciilor publice descentralizate și asigurarea unei bune informări a cetățenilor cu privire la aceste servicii.

Proiectul „Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică” (cod SIPOCA 59)

Proiectul se derulează în perioada aprilie 17 aprilie 2018 – 16 aprilie 2021 și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Mai multe informații despre proiectul SIPOCA 59