Documente realizate în cadrul proiectului - „Calitate, Standarde, Performanță - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, Cod SIPOCA 47


Date de contact:

COMPARTIMENTUL INTEGRITATE
Piata Revoluției, nr. 1A, sector 1 (sediul Ministerului Afacerilor Interne)
Tel: 021 313 98 67
E-mail: integritateinadministratie@mdlpa.ro

Chestionar realizat în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“