PROGRAMUL DE COOPERARE INTERACT III 2014-2020


www.interact-eu.net

FIȘA DE PREZENTARE

România va participa la Programul de Cooperare pan-european INTERACT III 2014-2020

Pe 18 martie 2015 Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, participarea României la Programul Operațional INTERACT III 2014-2020, desemnând Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca autoritate națională pentru acest program.

Programul INTERACT III 2014-2020 grupează statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia și Elveția și este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. INTERACT III 2014-2020 este parte a Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană și este dedicat întăririi capacității administrative a organismelor de management al programelor de cooperare teritorială europeană (autorități de management, de certificare, de audit etc.) și a actorilor implicați în cooperarea la nivel național, regional și european.

Prin INTERACT III, României îi este alocată suma de 1.814.234 euro, la care se adaugă cofinanțarea națională de 320.159 euro, adică 4,61% din bugetul total al programului.

Prin același memorandum s-a aprobat semnarea, de către ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, domnul Liviu Dragnea, a Acordului asupra conținutului programului precum și confirmarea cofinanțării naționale.

Sursa: Guvernul României
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/romania-va-participa-la-programul-de-cooperare-pan-european-interact-iii-2014-2020