FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  DE  COOPERARE INTERREGIONALĂ INTERREG EUROPE (2021-2027)

Programul Interreg Europe pentru perioada 2021-2027 a fost adoptat de către Comisia Europeană prin decizia COM(2022)4868 din 5 iulie 2022

În perioada 2021-2027, ambiția INTERREG EUROPE este de a realiza obiectivul unic al programului de o mai bună guvernare a cooperării prin Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională.

Documente APEL 1 Interreg EUROPE

Documente APEL 2 Interreg EUROPE

Materiale informare eveniment Drepturi și Obligații beneficiari români - Apel 1 Interreg Europe

Programul Interreg EUROPE 2021-2027 - Programul aprobat

INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM

Aria de cooperare

  • întreg teritoriul UE (27 State Membre)
  • 2 State partenere cu  statut special: Norvegia și Elveția;

Bugetul programului: unic pentru 28 state membre / 7 ani*

Buget total

FEDR + cofinanțare națională

Din care

FEDR

Cofinanțare națională
(State Membre UE)

TOTAL

474.353.337,50

379 482 670

94.870.667,50


STRATEGIA  PROGRAMULUI  OPERAŢIONAL

Obiectivul strategic general al programului

Ambiția programului este de a utiliza acțiunile de comunicare și vizibilitate ca instrument pentru atingerea obiectivului programului de o mai bună guvernare a cooperării.

Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională.

Programul este structurat pe baza obiectivului specific Interreg „o mai bună guvernanță a cooperării” (regulamentul Interreg, articolele 14 și 15) - ca obiectiv unic și general al programului.

Stadiul Programului INTERREG EUROPE 2021-2027

Programul a fost aprobat în 2022. Proiecte primului apel de propuneri de proiecte au   început implementarea în anul 2023 (72 proiecte cu 42 parteneri români), proces care se va realiza pe parcursul a 4 ani.

  • Apel 1 - 05 martie 2022 - 31 mai 2022
  • Apel 2 - 15 martie 2023 - 9 iunie 2023
  • Apel 3 - primul semestru 2024 (estimare)
  • Apel 4 - primul semestru 2025 (estimare)

Surse de informare

http://www.interregeurope.eu/
www.facebook.com/interregeurope
Interreg România - https://www.facebook.com/Interreg-Rom%C3%A2nia-116123640999049
https://twitter.com/interregeurope
www.linkedin.com/company/interreg-europe

CONTACT

SECRETARIATUL INTERREG EUROPE

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE

Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
Email: http://www.interregeurope.eu/contact-us/

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAMUL INTERREG EUROPE
PUNCT NAȚIONAL DE CONTACT 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene 

Diana Gheorghe
Tel.: +40372 111 305;  
Email: diana.gheorghe@mdlpa.ro