Programul Interreg URBACT IV (2021 – 2027)În perioada 2021-2027, URBACT promovează dezvoltarea urbană durabilă integrată prin cooperare și va contribui, de asemenea, la o Europă mai aproape de cetățeni (PO5). Mai precis, URBACT poate ajuta mai multe orașe să își dezvolte capacitățile de a concepe și furniza planuri și strategii de dezvoltare urbană durabilă.

  • Prezentare generală

Programul URBACT IV este organizat în jurul a patru obiective principale:

  • Capacitatea de implementare a politicilor: pentru a îmbunătăți capacitatea orașelor de a gestiona politici și practici urbane durabile într-un mod integrat și participativ.
  • Formularea politicilor: pentru a îmbunătăți modul în care sunt formulare și gândite politicile și practicile urbane durabile în orașe.
  • Implementarea politicilor: pentru a îmbunătăți modalitățile în care se găsesc soluții privind implementarea strategiilor și acțiunilor urbane integrate și durabile în orașe.
  • Construirea și împărtășirea cunoștințelor: pentru a se asigura că practicienii și factorii de decizie de la toate nivelurile au acces la cunoștințe și împărtășesc know-how cu privire la toate aspectele dezvoltării urbane durabile pentru a îmbunătăți politicile de dezvoltare urbană.

 

  • Aria eligibila: 27 de State Membre (SM) din Uniunea Europeană (UE), printre care și România, două State Partenere (SP), respectiv Norvegia și Elveția, precum și state IPA, respectiv Albania, Muntenegru, Serbia, Republica Macedonia de Nord, Bosnia-Herzegovina.
  • Programul are un buget total de 84,76 mil EURO pentru perioada 2021 – 2027, din care 79,76 mil EURO cofinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 5 mil EURO cofinanțare din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare.
  • Beneficiari eligibili

Fisa de prezentare – Programul de Cooperare URBACT IV 2021 – 2027

CONTACT

La nivel de Program

Secretariatul Tehnic Comun:
URBACT Secretariat
20 Avenue de Ségur, 75007
Paris, France, email, Abonare Newsletter

La nivel național

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene
Bvd. Libertății, nr. 14, sector 5, București
tel: +40372 111 318  fax: +40372 111 456

Autoritatea Națională URBACT și Punct Național URBACT
Simona ARGHIRE (simona.arghire@mdlpa.gov.ro)

Control Prim Nivel

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Persoană de contact: Tamara PAICA, Director
Bvd. Libertății, nr.14, București, sector 5, cod poștal 050706
tel: +40372 111 324