Conform Ordinului nr. 2264/2018 publicat in Monitorul Oficial nr. 240 din 19 martie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii

Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici se face pe domenii/subdomenii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator cerintelor fundamentale prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, denumita in continuare lege, dupa cum urmeaza:

A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn pentru constructii:

 • civile, industriale, agrozootehnice,
 • energetice,
 • pentru telecomunicatii,
 • pentru exploatari miniere,
 • aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala;

A2 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu structura de rezistenta din metal, lemn si alte materiale compozite:

 • civile, industriale, agrozootehnice,
 • energetice,
 • pentru telecomunicatii,
 • pentru exploatari miniere,
 • aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala;

A4 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

 • drumuri,
 • podete, poduri, viaducte,
 • tunele,
 • piste de aviatie;

A5 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului pe sine:

 • feroviar,
 • tramvai,
 • metrou,
 • podete, poduri, viaducte,
 • tunele;

A6 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme portuare si marine;

A7 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;

A9 - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii si sisteme pentru imbunatatiri funciare, amenajari funciare, amenajari de irigatii, desecare si drenaj.

Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate;

B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii::

 • civile, industriale, agrozootehnice,
 • energetice,
 • pentru telecomunicatii,
 • pentru exploatari miniere,

B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;

B3 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului pe sine;

B4 - Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme portuare si marine;

B5 - Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;

B7 - Siguranta in exploatare pentru constructii si sisteme pentru imbunatatiri funciare, amenajari funciare, amenajari de irigatii, desecare si drenaj;

B9 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie comunala;

B11 - Siguranta in exploatare pentru:

 • sisteme exterioare de alimentare cu apa si stingere a incendiilor,
 • sisteme de canalizare,
 • retele termice;

C - Securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile, respectiv pentru instalatii in toate specialitatile;

D - Igiena,  sanatate si  mediu inconjurator pentru toate domeniile;

E - Economie de energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor si instalatiilor din constructii pentru toate domeniile;

F - Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile;

G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;

Iint - Instalatii aferente cladirilor, care cuprind:

 • instalatii de apa si canalizare,
 • instalatii de stingere a incendiilor,
 • instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a aerului;

Ig - Instalatii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:

 • instalatii de gaze naturale,
 • instalatii de gaz petrolier lichefiat - GPL,
 • instalatii biogaz/biometan, gaz natural comprimat - GNC;

Ie - Instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:

 • instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi,
 • instalatii de protectie la descarcari atmosferice,
 • instalatii de automatizare si semnalizare,
 • instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii,
 • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor,
 • instalatii alimentare cu energie electrica pentru autoturisme;

Se - Sisteme exterioare:

 • sisteme de canalizare,
 • sisteme de alimentare cu apa si stingere a incediilor,
 • retele termice;

Sif - Sisteme de imbunatatiri funciare: irigatii, desecare si drenaj;
 

Conform HG 731/1991 publicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 227 din 13.11.1991 pentru aprobarea "Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii"

Atestarea expertilor cu activitate in constructii se face in urmatoarele domenii, in functie de exigentele si de specificul lucrarilor, astfel:

A.1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie;
A.2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal;
A.3 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din lemn;
A.4 - rezistenta si stabilitate la solicitari satice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
A.5 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
A.6 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
A.7 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
A.8 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
A.9 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
A.10 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
A.11 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
A.12 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
B.1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
B.2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si tunele si piste de aviatie;
B.3 - siguranta in expoatare pentru constructii de cai ferate;
B.4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
B.5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
B.6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
B.7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
B.8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
B.9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
B.10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
E - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru toate domeniile;
F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Pentru instalatii

 • pentru toate cerintele A, B, C, D, E, F;
 • pentru toate domeniile de constructii;
 • pentru specialitatile:

Is - Instalatii sanitare, care cuprind:

 • instalatii sanitare interioare;
 • nstalatii exterioare de alimentare cu apa;
 • instalatii exterioare de canalizare;
 • instalatii de stingere a incendiilor;

It - Instalatii termice, care cuprind:

 • instalatii de incalzire;
 • instalatii de ventilare;
 • instalatii de climatizare si frig;
 • instalatii de prevenire a incendiilor;

G (actual Ig) - Instalatii de gaze, care cuprind:

 • instalatii interioare de gaze naturale;
 • instalatii exterioare de gaze naturale;
 • instalatii de gaze lichefiate;
 • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;

Ie - Instalatii electrice, care cuprind:

 • instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
 • instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
 • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare, termice si de gaze;
 • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
 • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.

Conform Ordinului 777/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 397 din 09.06.2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice
"indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii"

Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici se face pentru cerintele esentiale A, B, C, D, E, F, pe domenii de constructii si specialitati de instalatii,  astfel :

Pentru constructii si arhitectura

A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura de rezistenta din metal, lemn;
A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate;
A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine;
A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare;
Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant;
B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;
B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
B3 - Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
B4 - Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
B5 - Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
B7 - Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
B9 - Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala;
- Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile;
- Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;
- Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile;
- Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.

Pentru instalatii

 • pentru toate cerintele A, B, C, D, E, F;
 • pentru toate domeniile de constructii;
 • pentru specialitatile:

Is - Instalatii sanitare, care cuprind:

 • instalatii sanitare interioare;
 • nstalatii exterioare de alimentare cu apa;
 • instalatii exterioare de canalizare;
 • instalatii de stingere a incendiilor;

It - Instalatii termice, care cuprind:

 • instalatii de incalzire;
 • instalatii de ventilare;
 • instalatii de climatizare si frig;
 • instalatii de prevenire a incendiilor;

Ig - Instalatii de gaze, care cuprind:

 • instalatii interioare de gaze naturale;
 • instalatii exterioare de gaze naturale;
 • instalatii de gaze lichefiate;
 • instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;

Ie - Instalatii electrice, care cuprind:

 • instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
 • instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
 • instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare, termice si de gaze;
 • instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
 • instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.