Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

 • ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor nr. 163/540/23/2009
 • ORDIN nr. 3466/2013 privind inventarierea cladirilor incalzite si/sau racite, detinute si ocupate de administratia publica centrala, si punerea inventarului la dispozitia publicului, precum si constituirea unor banci de date specifice privind eficienta energetica
 • ORDIN nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013
 • LEGE nr. 372/2005 REPUBLICATA privind performanta energetica a cladirilor
 • LEGE nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
 • ORDIN nr. 691/08.10.2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a clădirilor
 • ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"
  • Anexa nr. 1 - Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor
  • Anexa nr. 2 - Partea a IV-a - Model certificat de performanta energetica al apartamentului
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/23.12.2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDIN nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 "Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"

BUILD UP Skills România: Platforma și foaia de parcurs pentru calificarea forței de muncă necesare în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST)


Programul pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcțiunea de asistență socială și/sau ocrotirea sănătății, aflate în administrarea autorităților administrației publice locale