Lista repartizărilor de microbuze către unitățile administrativ-teritoriale

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 cu modificările și completările ulterioare, a fost instituit cadrul legal la nivelul României pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), să scoată la licitaţie, prin platforma comună de licitaţie, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

Programul în ansamblu, a început în 2013, cu achiziționarea a 600 microbuze tip 16+1 locuri, achiziționate în baza fondurilor alocate prin OUG 12/04.07.2013, din care 100 dintre acestea au fost donate elevilor din Republica Moldova.

Prin Ordonanța de Urgență nr.17/2014 a fost a fost aprobată alocarea finanțării în vederea achiziționării în condiţiile legii a unor microbuze, pentru următoarele ministere după cum urmează:

 • MDRAP pentru transportul elevilor din mediul rural în vederea asigurării transportului şcolar pentru elevii din comunităţile rurale îndepărtate de unităţile şcolare la care sunt arondaţi, un număr de:
  • 300 microbuze, tip 16+1 locuri;
  • 100 microbuze, tip 28+2 locuri;
  • pentru dotarea unităţilor administrativ teritoriale în vederea asigurării mijloacelor de transport unităţilor de învăţământ preuniversitar care au în structură şi secţii de club sportiv şcolar, necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne si internaţionale cu un nr. de 65 bucăţi – 16+1 locuri.
 • Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) - în vederea achiziționării în condiţiile legii a unor microbuze şi autocare, după cum urmează:
  • 100 de microbuze sau autocare: 53 bucăţi tip  16+1 locuri;
  • 30 bucăţi  tip 8+1 locuri,
  • 14 bucăţi tip 28+2 locuri,
  • 3 bucăţi – 58 + 2 locuri în vederea asigurării mijloacelor de transport unităţilor aflate în subordinea acestuia, necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive interne si internaţionale.
 • MEN în vederea achiziționării în condiţiile legii a unor microbuze, după cum urmează:
  • 68 de microbuze tip 16+1 locuri şi cu
  • 26 microbuze tip 28+2 locuri, în vederea asigurării mijloacelor de transport pentru cluburile sportive şcolare şi pentru cluburile sportive studenţeşti aflate în subordinea/coordonarea a Ministerului Educaţiei Naţionale, confrom Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, necesare deplasărilor sportivilor şi colectivelor tehnice aferente la competiţiile sportive universitare interne si internaţionale;

Achiziţionarea acestor mijloace de transport a fost efectuată prin procedură de achiziție conform OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare organizată de către MDRAP, în calitate de lider de asociere, prin ACORDUL DE ASOCIERE încheiat MDRAP, MEN și MTS.

Totodată, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2014 s-a precizat faptul că ”având în vedere nevoia la nivelul unităților administrativ-teritoriale de autovehicule pentru asigurarea transportului elevilor din mediul rural și din satele aparținătoare orașelor, luând în considerare apropierea anotimpului rece și distanțele mari care sunt parcurse în prezent de elevi pe jos sau cu alte mijloace de transport, pentru a asigura accesul echitabil la educație”, s-a impus luarea unor măsuri prin achiziționarea de către MDRAP a unui număr de 1002 autovehicule pentru transportul elevilor, din care:

 • 1.000 de vehicule tip microbuze cu 16+1 locuri;
 • 2 vehicule tip autobuz/autocar (clasa III) cu capacitate de transport de minim 50 de locuri pentru centrele școlare de educație incluzivă din Orașul Dumbrăveni și comuna Turnu Roșu, județul Sibiu.

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1)–(2) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum și a art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  a achiziționat în vederea donării un număr de 95 microbuze tip 16+1 locuri pe scaune și a 1 microbuz destinat transportului persoanelor cu mobilitate redusă și echipat pentru un număr de 2 locuri speciale – fotolii (scaune) rulante, necesare transportului elevilor din unitățile de învățământ de stat din Republica Moldova în baza contractelor de furnizare nr. 179/14.11.2016 și 185/16.11.2016. Aceste mijloace de transport au fost achiziționate prin procedură de achiziție publică conform legii 98/2016 privind achiziţiile publice și în conformitate cu  prevederile Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și repartizate în baza OMDRAPFE/OMEN302/3224/2017 conform adresei Ministerului Educației al Rep. Moldova nr. 29.03.2017 însoțită de anexa cu lista beneficiarilor finali, atașată.

NOTĂ: În prezent nu existră fonduri alocate pentru achiziție de microbuze.