Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2023

 1. Bugetul de stat și venituri proprii
 2. Programul Operațional Regional
 3. Proiectul "Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA" - cod SIPOCA 39
 4. Proiectul "Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilitati în domeniu" - cod SIPOCA 50
 5. Proiectul "Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic" - cod SIPOCA 606
 6. Proiectul "Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficientei reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor" - cod SIPOCA 731
 7. Proiectul "Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice și structurile asociative ale administrației publice locale" - cod SIPOCA 750"
 8. Programul Transnațional Dunărea
 9. Programul România-Ucraina 2014-2020
 10. Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
 11. Programul România-Republica Moldova 2014-2020
 12. Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2022

 1. Bugetul de stat și venituri proprii
 2. Programul Operațional Regional
 3. Proiectul "Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA" - cod SIPOCA 39
 4. Proiectul "Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilitati în domeniu" - cod SIPOCA 50
 5. Proiectul "Instrumente de sisematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică" - cod SIPOCA 59
 6. Proiectul "Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic" - cod SIPOCA 606
 7. Proiectul "Imbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială" - cod SIPOCA 713
 8. Proiectul "Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor" - cod SIPOCA 731
 9. Proiectul "Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice și structurile asociative ale administrației publice locale" - cod SIPOCA 750"
 10. Proiectul Danube Strategy Point
 11. Programul Transnațional Dunărea
 12. Proiectul INTERREG EUROPE 2021-2027
 13. Programul România-Ucraina 2014-2020
 14. Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
 15. Programul România-Republica Moldova 2014-2020
 16. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia 2014-2020
 17. Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2021

 1. Bugetul de stat și venituri proprii
 2. Programul Operațional Regional
 3. Proiectul "Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA'' - cod SIPOCA 38
 4. Proiectul "Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA" - cod SIPOCA 39
 5. Proiectul "Calitate, Standarde, Performanță-premisele unui management eficient la nivelul MDRAP" - cod SIPOCA 47
 6. Proiectul "Sistematizarea legislației din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilitati în domeniu" - cod SIPOCA 50
 7. Proiectul "Instrumente de sisematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică" - cod SIPOCA 59
 8. Proiectul "Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic" - cod SIPOCA 606
 9. Proiectul "Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice" - cod SIPOCA 616
 10. Proiectul "Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România" - cod SIPOCA 711
 11. Proiectul "Imbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială" - cod SIPOCA 713
 12. Proiectul "Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală" - cod SIPOCA 722
 13. Proiectul "Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficientei reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor" - cod SIPOCA 731
 14. Proiectul Danube Strategy Point
 15. Programul România-Ucraina 2014-2020
 16. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 - Axa prioritară 5
 17. Programul România-Republica Moldova 2014-2020
 18. Programul Transnațional Dunărea
 19. Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”
 20. Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
 21. Programul INTERREG V-A România-Ungaria

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2020

 1. Bugetul de stat și venituri proprii
 2. Programul Operațional Regional
 3. Proiectul "Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA" - cod SIPOCA 39
 4. Proiectul "Calitate, Standarde, Performanță-premisele unui management eficient la nivelul MDRAP" - cod SIPOCA 47
 5. Proiectul "Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu" - cod SIPOCA 50
 6. Proiectul "Instrumente de sisematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică" - cod SIPOCA 59
 7. Proiectul "Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai bună strategie de prevenire a corupției in administrația publică" - cod SIPOCA 61
 8. Proiectul "Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic" - cod SIPOCA 606
 9. Proiectul "Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice" - cod SIPOCA 616
 10. Proiectul "Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România" - cod SIPOCA 711
 11. Proiectul "Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială" - cod SIPOCA 713
 12. Proiectul "Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală" - cod SIPOCA 722
 13. Proiectul "Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor" - cod SIPOCA 731
 14. Programul INTERREG EUROPE
 15. Asistență Tehnică în cadrul Programului de Cooperare URBACT III 2014-2020
 16. Proiectul Danube Strategy Point
 17. Programul România-Ucraina 2014-2020
 18. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 - Axa prioritară 5
 19. Programul România-Republica Moldova 2014-2020
 20. Programul Transnațional Dunărea
 21. Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”
 22. Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
 23. Programul INTERREG V-A România-Ungaria

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2019

 1. Bugetul de stat
 2. Programul Operațional Regional
 3. Proiectul ''Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA, cod SIPOCA 39''
 4. Proiectul ''Calitate, Standarde, performanță-premisele unui management eficient la nivelul MDRAP''' - cod SIPOCA 47
 5. Proiectul ''Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu'' - cod SIPOCA 50
 6. Proiectul ''Instrumente de sisematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică'', cod SIPOCA 59
 7. Proiectul ''Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică'' - cod SIPOCA 61
 8. Proiectul ''Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic'' - cod SIPOCA 606
 9. Programul INTERREG V-A România-Ungaria
 10. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
 11. Programul INTERREG V-A România - Bulgaria
 12. Programul România-Republica Moldova 2014-2020
 13. Programul România-Ucraina 2014-2020
 14. INTERREG EUROPE
 15. Programul Operațional Comun ''Bazinul Mării Negre 2014-2020''
 16. Proiectul ''Coordonarea Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)''
 17. Programul Transnațional Dunărea
 18. Poriectul Danube Strategy Point
 19. Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2018

 1. Bugetul de stat
 2. Venituri proprii
 3. Programul Operațional Regional
 4. Proiectul ''Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA'' - cod SIPOCA 39
 5. Proiectul "Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA'' - cod SIPOCA 38
 6. Proiectul ''Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local'' - cod SIPOCA 9
 7. Proiectul ''Consolidarea implementării standardelor de control inter managerial la nivel central și local'' - SIPOCA 34
 8. Proiectul ''Calitate, Standarde, performanță-premisele unui management eficient la nivelul MDRAPFE''' - cod SIPOCA 47
 9. Proiectul ''Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilitati în domeniu'' - cod SIPOCA 50
 10. Proiectul ''Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică'' - cod SIPOCA 61
 11. Programul INTERREG V-A Romania-Ungaria
 12. Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia
 13. Programul INTERREG V-A Romania - Bulgaria
 14. Programul România-Republica Moldova 2014-2020
 15. INTERREG EUROPE
 16. Programul de cooperare URBACT III 2014-2020
 17. Bugetul de Asistență Tehnică al Programului Operațional Comun ''Bazinul Mării Negre 2014-2020''
 18. Proiectul ''Coordonarea Ariei Prioritare 3 a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)''
 19. Programul Transnațional Dunarea
 20. Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul bugetar 2017

 1. Programul de Cooperare Elvețiano - Român (PCER) Fondul de acțiune privind energia durabilă (SEAF)
 2. Programul de Cooperare Elvețiano - Romăn (PCER) Fondul de Asistență Tehnică (TAFA)
 3. Programul Fondul pentru Asistență tehnică (AT) Mecanismul financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
 4. Programul Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020 (FSI) Asistență Tehnică
 5. Proiectul "Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare"
 6. Proiectul "Implementarea Planului de Evaluare a POAT 2014-2020"
 7. Proiectul "Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare pentru membri, observatori și invitați ai Comitetului de Monitorizare POCU"
 8. Proiectul "Asistență Tehnică pentru Susținerea Capacității de Evaluare"
 9. Proiectul "Formare continua a personalului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene"
 10. Proiectul "Implementarea Planului de Evaluare POC 2014-2020"
 11. Proiectul "Implemntarea Planului de Evaluare POIM 2014-2020"
 12. Proiectul "Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat"
 13. Proiectul "Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020"
 14. Proiectul "Ziua Europei"
 15. Proiecte orizontale Finanțate din Programul Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - Asistență Tehnică 2014-2020
 16. Proiecte de Infrățire Instituțională și Asistență Tehnică
 17. Proiecte oizontale Finanțate din Programul Operațional Capital Uman - Asistență Tehnică 2014-2020
 18. Proiecte orizontale finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020