Platforma digitală ➡️ www.mdlpa.ro/investitii/PNRR
Manual platformă
Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare din cadrul PNRR
SUPORT PNRR:
031 130 2372 (Suport C5 – Valul renovării)
031 130 2374 (Suport C10 - Fondul local/C15 - Educație, investiția 1 — Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe)
031 130 2373 (Informații plăți)

Bugetul PNRR poate fi consultat la pagina: https://mdlpa.ro/pages/pnrrbuget

Calendarul centralizator al apelurilor de proiecte PNRR gestionate de MDLPA

COMPONENTA 11 - TURISM ȘI CULTURĂ

➡️ Schema de finanțare - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I4, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice


COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL

ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C10 - Fondul Local (23.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C10 - Fondul Local (23.11.2022) - Runda 2
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C10 - Fondul Local (16.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C10 - Fondul Local (09.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C10 - Fondul Local
(02.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C10 - Fondul Local (19.10.2022) - Runda 1

Listele cu cererile depuse - C10 - Fondul Local - runda 2

Al doilea apel de proiecte ➡️ ORDIN pentru modificarea și completarea Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022

➡️ Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022

Proiecte TIP pentru clădiri nZEB

ℹ️ CLARIFICARE - 12.05.2022

▶️ Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local
▶️ Schema de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență — PNRR/2022/C10 — Fondul Local — promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice”


COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII

ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C5 - Valul Renovării (23.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C5 - Valul Renovării
(23.11.2022) - Runda 2
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C5 - Valul Renovării (16.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C5 - Valul Renovării
(09.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C5 - Valul Renovării
(02.11.2022) - Runda 1
ℹ️ Cereri de finanțare aprobate - C5 - Valul Renovării (19.10.2022) - Runda 1

Listele cu cererile depuse - C5 - Valul Renovării - runda 2

Al doilea apel de proiecte ➡️ ORDIN nr 2.612/4 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Ghidurilor Specifice – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planul național de redresare si reziliență - Componenta 5 – Valul Renovării

➡️ Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ghidurilor Specifice – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale (Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale; Operațiunea A.2 – Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială; Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale) și Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice (Operațiunea B.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice și Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor), aprobate prin ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 442/2022, nr. 443/2022, nr. 444/2022, nr. 440/2022 și nr. 441/2022

ℹ️ CLARIFICARE 4 - 30.08.2022
ℹ️ CLARIFICARE 3 - 15.07.2022
ℹ️ CLARIFICARE 2 - 07.04.2022
ℹ️ CLARIFICARE 1 - 31.03.2022

▶️ Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.1 – Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale
▶️ Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.2 – Renovarea energetică moderată  a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială
▶️ Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale
▶️ Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
▶️ Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
▶️ Schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale"


COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE

Lista celor 60 de creșe care urmează să fie construite cu finanțare europeană

Rezultatul evaluării cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/C15/02

ℹ️ CLARIFICARE 5 - 25.08.2022
ℹ️ CLARIFICARE 4 - 29.07.2022
ℹ️ CLARIFICARE 3 - 15.07.2022
ℹ️ CLARIFICARE 2 - 04.07.2022
ℹ️ CLARIFICARE 1 - 29.06.2022

▶️ Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 — Educație, investiția 1 — Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe


Ghidurile în consultare publică: https://mdlpa.ro/pages/pnrrconsultarepublica