PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020

Programul Operațional Regional 2014-2020, versiunea aprobată de Comisia Europeană
Prezentare generală

Programul Operațional Regional 2014-2020: buget, axe prioritare, tipuri de investiții care vor fi finanțate, ghidul general, elementele de noutate


EVENIMENTE

ANUNȚURI

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (CLLD)
CLLD va promova incluziunea socială şi combaterea sărăciei în comunităţile marginalizate, prin strategii de dezvoltare locală, cu sprijinul alocărilor financiare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa Prioritară 9 – www.inforegio.ro) şi Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (Axa prioritară 5 - www.mfe.gov.ro).

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în perioada 2014-2020.
Fişă realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, februarie 2015.

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD) 2014-2020.
Fişă realizată de Comisia Europeană.

Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate din Regiunea Centru

Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate din Regiunea Nord-Vest

Vademecum: cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor.
işă realizată de Comisia Europeană, 2014

Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Regională 2014-2020