Peste 60 de potențiali beneficiari și reprezentanți ai mass–media locale și regionale au participat la a treia sesiune de informare organizată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) pentru promovarea Programului Operațional Regional 2014-2020. Evenimentul a avut loc joi, 15 octombrie 2015, la Brașov, la sediul Camerei de Comerț și Industrie, și s-a încheiat cu o vizită la trei proiecte de succes finanțate prin Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013.

În cursul seminarului, domnul Gabriel Friptu, director general al Direcției Generale Programe Europene a MDLPA, și domnul Simion Crețu, director general al ADR Centru, au făcut o scurtă prezentare a stadiului implementării Regio 2007-2013 și a situației la zi a proiectelor derulate în Regiunea Centru și în județul Brașov. Noile oportunități de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 -2020 și ghidurile lansate în consultare au trezit un viu interes și multe întrebări din partea participanților. Cele mai dezbătute au fost posibilitățile de finanțare prin Axa prioritară (AP) 2 - Îmbunătățirea competitivității IMM, AP 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, AP 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și AP 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

„Prin aceste sesiuni de informare dorim să sprijinim viitorii beneficiari ai POR 2014-2020 în elaborarea unor proiecte de calitate. POR 2014–2020 are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor - astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic”, a declarat domnul Gabriel Friptu la încheierea seminarului.

După seminar, au fost vizitate câteva dintre proiectele de succes finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013:

  • Sistemul integrat de parcări al Spitalului Militar Regina Maria – un proiect cu o valoare totală de peste 20,24 de milioane de lei prin care cetățenii orașului vor beneficia de o parcare supraetajată, pe patru niveluri, cu peste 300 noi locuri de parcare, pe o suprafață totală de aproape 10.000 mp. Proiectul va reduce timpul de trafic în zona centrală a orașului cu aproape 7% și a creat 8 noi locuri de muncă.
  • Sistemul modern de gestionare a iluminatului public din Brașov – prin care se realizează telegestiunea iluminării stradale și supravegherea video din zonele cu risc major. Proiectul are o valoare totală de peste 10,87 milioane lei și urmărește îmbunătățirea calității serviciilor și a siguranței publice.
  • Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc din municipiul Săcele – un proiect prin care o clădire nefolosită din centrul orașului Săcele a fost reabilitată și modernizată și care oferă adăpost pentru peste 100 de copii pe timpul zilei. Proiectul, realizat de Municipiul Săcele în asociere cu Fundația pentru Asistență Socială și Tineret (FAST), are o valoare totală de aproape 3,57 milioane lei, din care suma solicitată de municipalitate este de peste 2,88 de milioane de lei.

Evenimentele organizate în cadrul Caravanei POR 2014-2020 se desfășoară în cadrul proiectului „Servicii pentru organizarea evenimentelor de informare și promovare Regio - Programul Operațional Regional”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 6 – Asistență tehnică.

Următoarea sesiune de informare va avea loc în Regiunea Nord-Vest, la Oradea, în data de 29 octombrie 2015.

* * *

POR 2014–2020 include 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.

Programul Operațional Regional 2014-2020: buget, axe prioritare, tipuri de investiții care vor fi finanțate, ghidul general, elementele de noutate.