În perioada de programare 2007-2013, Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice gestioneazã, prin intermediul directiilor de specialitate, 11 programe de cooperare teritorialã europeanã la care participã si România, programe care se deruleaza atât la granitele interne, cât si la granitele externe ale Uniunii Europene.