In perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice gestioneaza, in calitate de autoritate de management sau de autoritate nationala, 12 programe de cooperare teritoriala europeană la care participa si Romania, programe care se deruleaza atat la granitele interne, cat si la granitele externe ale Uniunii Europene.

Precizare privind implementarea programelor de cooperare teritoriala europeana (ref. atribuirea contractului de achizitie publica) (publicat: 09.05.2017)

Programe pentru care MDRAP este Autoritate de Management (AM)

 1. Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020
 2. Programul operational comun Romania - Republica Moldova 2014 - 2020
 3. Programul operational comun Romania - Ucraina 2014 - 2020
 4. Programul Interreg IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Serbia 2014 - 2020
 5. Programul Interreg V-A Romania - Ungaria 2014 - 2020
 6. Programul operational comun ''Bazinul Marii Negre'' 2014 - 2020

Programe pentru care MDRAP este Autoritate Nationala (AN)

 1. Programul Ungaria - Slovacia - Romania - Ucraina 2014 - 2020
 2. Programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE
 3. Programul de cooperare URBACT III
 4. Programul de cooperare INTERACT III 2014 - 2020
 5. Programul transnational ''Dunarea'' 2014 - 2020
 6. Programul de cooperare ESPON 2020

Alte programe

Detalii despre programele de cooperare teritoriala europeana se gasesc in sectiunea dedicata din site-ul Comisiei Europene.

Cadru legislativ

 • Ordonanta nr. 29 din 19 august 2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeana, in perioada 2014-2020
 • NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeana, in perioada 2014-2020  Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana
 • HOTĂRÂRE nr. 274 din 22 aprilie 2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului national, a punctelor nationale de contact si a persoanei nationale de contact, precum si a unitatilor de control de prim nivel, in vederea implementarii programelor de cooperare la care participa Romania in perioada de programare 2014-2020