PCTE - PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ 2014-2020:

Precizare privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare referitoare la interpretarea situațiilor de conflicte de interese

Beneficiarii români ai contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru care ministerul îndeplinește funcția de Autoritate de Management pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1931/20.12.2021 care modifica si completeaza Ordinul nr. 1329/2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a pune în aplicare prevederile Legii nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.


Beneficiarii români ai contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru care ministerul îndeplinește funcția de Autoritate de Management pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1329/21.09.2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a pune în aplicare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.

Instrucțiunea nr. 15 privind primirea fondurilor FEDR
Instrucțiunea nr. 16 privind suspendarea termenelor legate de cofinanțarea națională a proiectelor
Instrucțiunea nr. 17 privind modalitatea de depunere electronică a solicitărilor de efectuare a Controlului de Prim Nivel și a documentelor justificative aferente
Instrucțiunea nr. 18 privind posibilitatea de depunere electronică a documentelor necesare semnării contractului de cofinanțare/rambursării cofinanțării naționale de la bugetul de stat, semnate electronic
Instrucțiunea nr. 20 privind achizitiile publice (regula „bid at three”)
Instrucțiunea nr. 21


Arhivă - POR - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Arhivă - POCA - PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020