Programe de infrastructură derulate de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Investiții în infrastructură

Programele de infrastructurã care se deruleazã în cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice și Administrației sunt o dovadã a liniei de dezvoltare a țãrii noastre, o preocupare a Guvernului pentru atingerea condițiilor de locuire conform cerințelor europene la noi în țarã, dar care, din lipsa surselor de finanțare, nu au putut sã se dezvolte în ritmul cerut de necesitãțile reale ale locuitorilor.

În principal, aceste programe vizeazã alimentarea cu apã a satelor în sistem centralizat, construcția de sisteme de canalizare și epurare a apei, tratarea apelor uzate, crearea, modernizarea, dupã caz, de platforme pentru deșeuri, îmbunãtãțirea drumurilor rutiere de acces prin pietruire, reabilitare, asfaltare, construirea, extinderea sau modernizarea de poduri, podețe sau punți pietonale și dezvoltarea unor baze sportive.

În cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrărilor Publice și Administrației se deruleazã o serie de programe de infrastructură prezentate în subsecțiunile de mai jos.