Prezentarea Programelor privind reducerea riscului seismic - actiune de interes national

În cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei se deruleaza trei programe de consolidare a cladirilor.

Programele anuale se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pe baza prioritatilor stabilite de consiliile judetene/Consiliul General al municipiului Bucuresti si avizate de comitetele judetene pentru situatii de urgenta.

În ceea ce priveste programul de consolidare a cladirilor de locuit multietajate, România este singura tara din lume cu risc seismic, în care statul s-a implicat în punerea în siguranta a fondului vechi construit, proprietate privata, prin alocarea de sume de la bugetul de stat pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

Programul de interventii în prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public are ca scop înlaturarea pericolului de prabusire a unor elemente de constructii precum si limitarea efectelor alunecarilor de teren. În program sunt incluse constructii de importanta deosebita, cu valoare de monument istoric (spre exemplu: cladiri din domeniul sanatatii, scoli, sedii ale primariilor), care sunt supuse si altor riscuri precum, alunecari de teren ce pot afecta unele comunitati urbane. Finantarea acestui program se face din veniturile proprii ale Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta” - Componenta B – Reducerea Riscului Seismic are un caracter multi-sectorial si este un proiect ex-ante, fiind o premiera în ceea ce priveste adoptarea unei abordari strategice orientate spre actiuni de prevenire si atenuare a efectelor calamitatilor naturale si întarirea capacitatii institutionale si tehnice pentru managementul situatiilor de criza în cazul producerii unor astfel de calamitati.

Siguranța post-seism a clădirilor