Adrian-Ioan VEȘTEA - ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației a doua zi de marți din fiecare lună: 10:00 - 11:00


Cum vă puteți înscrie în audiență:

Cetăţenii care solicită audienţă la conducerea MLPDA trebuie să transmită în format electronic pe adresa de e-mail compartiment.petitii@mdlpa.gov.ro sau pe suport hârtie la biroul REGISTRATURĂ o cerere din care să rezulte problema pentru care solicită audienţă şi datele de identificare – nume/prenume, nr. de telefon şi adresă de domiciliu sau adresa de e-mail.

Puteți solicita audiență la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației folosind formularul online, prin e-mail sau prin poștă la adresa Compartiment petiții, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706.

Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma audienţei la MDLPA nu mai pot beneficia de încă o audienţă pe acelaşi subiect.

Durata unei audienţe nu va depăşi 30 de minute cu excepţia situaţiilor deosebite.

▶️ Solicitare online

Program de lucru

Informare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal