Informații - site ANL

Cadru legislativ:

  • Ordinul MDRAPFE nr. 3776/25 iulie 2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri
  • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agentiei Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările ulterioare
  • Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare

Scop: Construirea de locuințe cu chirie, destinate tinerilor cãrora sursele de venit nu le permit achiziționarea unei locuințe în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței și asigurarea stabilitãții tinerilor specialiști, prin crearea unor condiții de locuit convenabile.

Obiective: Continuarea lucrãrilor de execuție la obiectivele de investiții începute în anii anteriori, promovarea de obiective noi și începerea lucrãrilor de execuție.

Caracteristicile de derulare a programului

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltãrii și Administrației și consiliile locale analizeazã și stabilesc, în funcție de solicitãrile de locuințe și terenurile de construcție disponibile, necesitatea și oportunitatea construirii de locuințe și elaboreazã împreunã programe anuale.

Construcțiile de locuințe se realizeazã pe terenuri aflate în patrimoniul public sau privat al unitãților administrativ-teritoriale, date în folosințã gratuitã Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata execuției construcției.

Dupã finalizarea construcțiilor, acestea trec în patrimoniul privat al statului și administrarea consiliilor locale, care repartizeazã locuințele solicitanților, în regim de închiriere, în ordinea depunerii cererilor și în baza unor criterii stabilite de lege.

Promovarea și finanțarea investițiilor privind construcțiile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se face în conformitate cu prevederile legale referitoare la investițiile publice, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltãrii și Administrației în calitate de ordonator principal de credite și Agenția Naționalã pentru Locuințe, în calitate de autoritate de implementare.

Locuințele pentru tineri, destinate închirierii se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă.

Autoritatea de implementare: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltãrii și Administrației, prin Agenția Naționalã pentru Locuințe.

Beneficiari:

  • Directi: autoritãțile publice local și indirecți: tineri în vârstã de pânã la 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuința în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste, conform prevederilor legale în vigoare.

Surse de finanțare:

  • Bugetul de stat și credite externe: proiectarea la fazele de proiect tehnic și detalii de execuție, precum și execuția lucrãrilor de construcții-montaj se finanțeazã din surse ale bugetului de stat și/sau credite externe achiziționate și garantate de stat, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltãrii și Administrației și Agenția Naționalã pentru Locuințe;
  • Bugetul local: proiectarea, la fazele studiilor de pre-fezabilitate și de fezabilitate, care fundamenteazã necesitatea și oportunitatea, caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investițiilor; asigurarea utilitãșilor și dotãrilor edilitare se finanțeazã din surse ale bugetelor locale și din sursele agenților economici care exploateazã rețele de utilitãți.

Arhiva