În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S. A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 16.02.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.