In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei aduce la cunostinta publicului textul proiectului de: Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 10.01.2020.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord - Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene, la nr. de fax. 0372111574 sau la adresa de e-mail diana.popa@mdrap.ro.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.