Astăzi, 16.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă.

Paragraf descriptiv: Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale Codului de procedură administrativă are ca obiect de reglementare  prezentarea concepției generale, principiile, noile orientări și principalele soluții ale reglementărilor preconizat a fi incluse în Codul de procedură administrativă. Abordarea agreată în procesul de elaborare a Codului de procedură administrativă urmează liniile directoare prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul concentrării legislației preexistente, prin reunirea reglementărilor generale în materie procedurală din domeniul administrației publice, subordonându-le unor principii comune, pe baza unei structuri unitare, și aducând, totodată, o serie de soluții legislative de fond, impuse de evoluția sistemului administrației publice și de tendințele de la nivel european.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Documentaţia poate fi consultată și la sediul instituţiei din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București – Punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:

  1. prin formularul online disponibil accesând: Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare
  2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro;
  3. prin poștă, pe adresa Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706;
  4. la sediul instituţiei, la Registratură, intrarea se face prin Strada Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod poștal 050706, între orele 08:30-17:00 (luni-joi) și între orele 08:30-14:30 (vineri).

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă

Nr. crt.

Nr. articol

Textul propus de autoritatea inițiatoare

Conținut propunere/sugestie/opinie

Argumentarea propunerii/sugestiei/opiniei

   

 

 

 


Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul Registrului pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0372.114.569, e-mail: transparenta@mdlpa.ro, Serviciul Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Juridică.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE