În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 21.04.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.