În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Lege de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 14.12.2021.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.