În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții”.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 18.03.2021.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Ținând cont de numărul și diversitatea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice transmise în cele 10 zile calendaristice aprobate inițial pentru etapa de consultare publică, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administraţiei a decis prelungirea perioadei de consultare publică până la 30 de zile calendaristice de la data publicării proiectului de act normativ.

În consecință, până pe 19.04.2021 pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti sau la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro puncte de vedere privind proiectul de act normativ: Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții”.