În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny".

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 08.09.2021.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.