Astăzi, 22.09.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim.

Paragraf descriptiv: Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare conformarea cu prevederile Directivei 2014/89/UE, respectiv îndeplinirea de către România a obligației de aprobare și intrare în vigoare a Planului de amenajare a spațiului maritim. Planul de amenajare a spațiului maritim identifică distribuția spațială și temporală a activităților și utilizărilor în apele marine astfel încât autoritățile competente să poată stabili principiile și obiectivele pe termen lung pentru orientarea modului de utilizare a spațiului maritim, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ asupra mediului marin și pentru a susține dezvoltarea durabilă a economiei albastre.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

Proiectul de act normativ se va supune adoptării în condițiile prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia poate fi consultată și la sediul instituţiei din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București – Punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:

  1. prin formularul online disponibil accesând: Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare
  2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro;
  3. prin poștă, pe adresa Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706;
  4. la sediul instituţiei, la Registratură, intrarea se face prin Strada Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod poștal 050706, între orele 08:30-17:00 (luni-joi) și între orele 08:30-14:30 (vineri).

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.

Nr. crt.

Nr. articol

Textul propus de autoritatea inițiatoare

Conținut propunere/sugestie/opinie

Argumentarea propunerii/sugestiei/opiniei

 

 

 

 

 


Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul Registrului pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0372.114.569, e-mail: transparenta@mdlpa.ro, Serviciul Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Juridică.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE