În conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aduce la cunoștintă textul proiectului de act normativ - Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiţii ”Anghel Saligny”.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 12.08.2021.

Observaițile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - str. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, la nr. de fax 0372111574 sau la nr. de tel: 0372111511.

Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.