Astăzi, 22.02.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului național „Școli sigure și sănătoase”.

Paragraf descriptiv: Având în vedere prevederile programului de guvernare, care impun măsuri pentru identificarea și reabilitarea școlilor cu risc seismic sau cu vulnerabilități care afectează semnificativ procesul educațional (grad de risc ridicat la incendiu, în domeniul sanitar etc.), în acord cu măsurile stabilite prin Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic, se propune inițierea unui program național multianual, de interes și de utilitate publică, denumit „Școli sigure și sănătoase”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Documentaţia poate fi consultată și la sediul instituţiei din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București – Punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:

  1. prin formularul online disponibil accesând: Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare
  2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro;
  3. prin poștă, pe adresa Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706;
  4. la sediul instituţiei, la Registratură, intrarea se face prin Strada Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod poștal 050706, între orele 08:30-17:00 (luni-joi) și între orele 08:30-14:30 (vineri).

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului național „Școli sigure și sănătoase”.

Nr. crt.

Nr. articol

Textul propus de autoritatea inițiatoare

Conținut propunere/sugestie/opinie

Argumentarea propunerii/sugestiei/opiniei

   

 

 

 


Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul Registrului pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0372.114.569, e-mail: transparenta@mdlpa.ro, Serviciul Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Juridică.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE