Astăzi, 17.03.2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordonanță de urgență a Guvernului pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Paragraf descriptiv: Prin proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului se propune ca, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale să poată solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Documentaţia poate fi consultată și la sediul instituţiei din Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București – Punctul de informare. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:

  1. prin formularul online disponibil accesând: Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare
  2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro;
  3. prin poștă, pe adresa Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706;
  4. la sediul instituţiei, la Registratură, intrarea se face prin Strada Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod poștal 050706, între orele 08:30-17:00 (luni-joi) și între orele 08:30-14:30 (vineri).

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului″.

Nr. crt.

Nr. articol

Textul propus de autoritatea inițiatoare

Conținut propunere/sugestie/opinie

Argumentarea propunerii/sugestiei/opiniei

 

 

 

 

 


Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare primite vor fi publicate, putând fi vizualizate în cadrul Registrului pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0372.114.569, e-mail: transparenta@mdlpa.ro, Serviciul Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Juridică.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE